30 sierpnia 2018

Informacja o szkoleniach w zakresie mediacji szkolnych i rówieśniczych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w województwie podkarpackim, 

Podkarpackie Centrum Mediacji w Rzeszowie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Brzozowie oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Sanoku w ramach projektu „Szkoła bez konfliktu” rozpoczyna nabór nauczycieli, uczniów, rodziców do cyklu szkoleń z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych.

  1. Do Przysietnicy koło Brzozowa zapraszamy pedagogów szkolnych, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na 80- godzinne specjalistyczne szkolenie w zakresie mediacji oraz konstruowania ugód – „Szkoła Mediacji Szkolnych”. W warsztatach może uczestniczyć tylko 1 osoby z danej szkoły (niebędąca mediatorem). Udział w szkoleniach kończy się certyfikatem oraz daje uprawnienia/kwalifikacje mediatora. Zajęcia prowadzone będą w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy w dniach: 6-7.10.2018 r., 26-28.10.2018 r., 10-12.11.2018 r. Będzie to 8 dni szkoleniowych po 10 godzin każdy. Szkolenie nieodpłatne. Nabór zamknięty. Na szkolenie zgłosiła się zaplanowana liczba osób spełniających kryteria naboru.
  2. Dyrektorów lub wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych zapraszamy na warsztaty dla dyrektorów w zakresie mediacji szkolnych. Dwudniowe 18- godzinne nieodpłatne szkolenie zorganizowane zostanie w Iwoniczu Zdroju w dniach 24 i 25 października br. Zakwaterowanie w hotelu Glorietta. Nabór zamknięty. Na szkolenie zgłosiła się zaplanowana liczba osób spełniających kryteria naboru.
  3. Mediatorów, pracowników placówek oświatowych, pracowników administracji publicznej, zapraszamy do udziału w 16- godzinnych warsztatach dla trenerów mediacji szkolnych.  Nieodpłatne szkolenie zorganizowane będzie w Rzeszowie w dniach 15-16 września br. Nabór zamknięty. Na szkolenie zgłosiła się zaplanowana liczba osób spełniających kryteria naboru.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności rejestracji. Zgłoszenie wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać do dnia 7 września 2018 r. na adres e-mail: w.palka@wp.pl  tel: 695 899 794.   Liczba miejsc ograniczona.

Wiesław Pałka
Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji

Załączniki