11 października 2017

W sprawie dokumentowania innowacji pedagogicznych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.) działalność innowacyjna ma być integralnym elementem funkcjonowania szkoły/placówki i zapewnić kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym.

W ustawie – Prawo oświatowe nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole ani nie wskazano konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. Warunki i zasady  realizacji innowacji w danej szkole powinien określić dyrektor szkoły.

W związku z powyższym nie należy przesyłać do Kuratorium Oświaty  dokumentacji  innowacji pedagogicznych.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter