5 kwietnia 2019

V Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych

Rzeszów, 2019-04-05

SO.5563.17.2019

Państwo
Dyrektorzy
Szkół z klasami mundurowymi
w województwie

Informuję, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie, organizuje V Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Zawody odbędą się 29 kwietnia b.r. o godz. 10.00 w Rymanowie Zdroju (parking przy restauracji PICCOLO ul. Zdrojowa 45).

Szczegóły dotyczące przebiegu zawodów zawarto w załączonym regulaminie.

Szkoły przesyłają podpisane zgłoszenia do 18 kwietnia b.r. drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na adres: rzygmunt@ko.rzeszow.pl w pliku pdf. oraz w wersji do edycji o tytule „musztra”.

Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu zawodów. Ponadto szkoły przesyłają podpisane zgody rodziców na udział ucznia w zawodach zał. nr 2, zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia zał. nr 3 oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela opiekuna zespołu zał. nr 4.

Załączniki