28 września 2023

Klauzule informacyjne dla wnioskodawców i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

W związku z pytaniami części z Państwa dotyczącymi klauzul informacyjnych RODO informujemy, że mamy dwa rodzaje klauz: dla wnioskodawców i dla beneficjentów:

  1. klauzulę dla wnioskodawców podpisują ci, którzy składają wniosek. Np. dyrektor szkoły składa wniosek do organu prowadzącego. We wniosku są dane osoby do kontraktu i dane dyrektora. Te osoby, których nazwiska widnieją we wniosku podpisują klauzulę dla wnioskodawców. Wniosek wraz z podpisaną klauzulą informacyjną zostaje w organie;
  2. kiedy organ składa wniosek do wojewody, do tego wniosku dołącza klauzulę podpisaną przez osoby, których dane widnieją we wniosku składanego do wojewody (czyli osoba upoważniona do składania wyjaśnień i osoba podpisująca wniosek),
  3. klauzulę dla beneficjentów podpisują ci, których nazwiska są poddane w tabeli monitoringowej w części sprawozdawczej (jako osób odpowiedzialnych za realizację programu). Ta klauzula jest dołączana do sprawozdania, która finalnie trafia do wojewody/kuratora oświaty.
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter