30 września 2019

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Rzeszów, 2019-09-30

WiJ.576.38.2019                                                                                                                            

 

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek

Pilne

W związku z informacją przesłaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zdarzenia, jakie mało miejsce 28 sierpnia br. w Toruniu, gdzie na terenie przedszkola poszkodowane zostały dzieci, na które w trakcie zabawy spadł konar złamanego drzewa proszę o zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole i placówce poprzez należyte utrzymanie terenu oraz infrastruktury, z której korzystają dzieci i młodzież.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2002.69 ze zm.):

– dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci i młodzieży na terenie przedszkola, szkoły i  placówki, a także w czasie zajęć organizowanych przez nauczycieli poza obiektami należącymi do tych jednostek;

– dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy;

– w przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych w czasie funkcjonowania szkoły prace te należy zorganizować w sposób nienarażający osób pozostających pod opieką szkoły na niebezpieczeństwo i uciążliwości oraz z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Podkarpacki Kurator Oświaty  

         Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter