24 lutego 2022

Komunikat organizacyjny etapu wojewódzkiego XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

Rzeszów, 2022-02-23

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych 

 

Komunikat organizacyjny etapu wojewódzkiego

XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”.

 

W związku z komunikatem komitetu głównego olimpiady, biorąc pod uwagę zalecenia epidemiologiczne informuje się, że zawody okręgowe (wojewódzkie) przeprowadzone zostaną w szkołach, do których na co dzień uczęszczają uczniowie. Przeprowadzona zostanie jedynie część pisemna zawodów (test). Rezygnuje się z części ustnej egzaminu.

Zawody odbędą się 3 marca (czwartek) o godz. 10 na następujących zasadach:

  1. Komitet Główny za pośrednictwem poczty elektronicznej roześle do sekretariatów szkół arkusze egzaminacyjne bardzo wczesnym rankiem 3 marca.
  2. Zadaniem szkół będzie powołanie komisji nadzorującej przebieg zawodów (składającej się z minimum trzech osób). W komisji nie może zasiadać nauczyciel- opiekun ucznia, który uczestniczy w zawodach.
  3. Zaraz po przeprowadzeniu zawodów sekretariat szkoły wyśle skan pracy ucznia
    na adres mailowy komitetu okręgowego, tj.: rzygmunt@ko.rzeszow.pl.
  4. Oryginały prac pozostają w szkole do końca roku szkolnego. Prosimy prac nie kopiować i nikomu nie udostępniać, a także nie wysyłać ich w formie papierowej do komitetu okręgowego i komitetu głównego olimpiady.
  5. Protokół komisji, również w wersji zeskanowanej i podpisanej, prosimy wysłać wraz ze skanem pracy ucznia na adres mailowy komitetu okręgowego.
  6. Prace uczniów sprawdzane będą przez komitet okręgowy w Rzeszowie, który następnie ogłosi wyniki.

Wszelkie informacje dot. olimpiady dostępne są na stronie www.olimpiadalosyzolnierza.pl., oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie www.ko.rzeszow.pl.

Pytania w sprawach organizacyjnych należy kierować do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Roberta Zygmunta tel. 17 8671142.

Załączniki

Lista osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego
Data: 2022-02-24, rozmiar: 10 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter