8 marca 2019

Konferencja dla nauczycieli rozpoczynająca projekt „Gospodarka morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski” – ODWOŁANA

Termin:15.03.2019 r.; godz. 10. 00- 14. 00

Miejsce:Sala Kolumnowa w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

Organizator: Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych (realizowała wcześniej na Podkarpaciu konferencję w ramach projektu „Niepodległa”).

Liczba uczestników: 100 nauczycieli 

Zgłoszenia: 1- 8 marca 2019 r. przez dyrektora szkoły w systemie NOWE RSIO.

Pragniemy serdecznie zaprosić nauczycieli szkół ponadpodstawowych (do 2 nauczyciel ze szkoły) do udziału w projekcie „Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski”. Projekt ma na celu zaprezentowanie nauczycielom i młodzieży w województwie podkarpackim możliwości jakie płyną z edukacji w zawodach związanych z gospodarką morską. Realizację projektu rozpocznie 15.03.2019r. w Rzeszowie Konferencja dla nauczycieli. Zaproszeni do współpracy specjaliści wskażą możliwości edukacji i zatrudnienia w sektorach związanych z gospodarką morską omawiając jednocześnie możliwości dla młodzieży z miejscowości położonych w województwach odległych od Bałtyku. Każda biorąca udział w projekcie szkoła otrzyma pakiety materiałów do przeprowadzenia w swojej szkole. Przygotowane lekcje multimedialne mogą być wykorzystane na lekcjach takich jak: podstawy przedsiębiorczości, WOS, godzinach wychowawczych.
W skład pakietu wchodzą materiały do wykorzystania na lekcji przez nauczyciela (filmy, testy, prezentacje oraz materiały dla ucznia).
Na konferencji zostaną również zaprezentowane zasady konkursu dla uczniów i nauczyciel, w którym sponsorzy projektu przewidzieli atrakcyjne nagrody.

Realizacja projektu „Gospodarka morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski”  jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej.

Serdecznie zapraszamy.