18 września 2018

Konferencja naukowo – metodyczna na temat: “Zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży – w odniesieniu do nowych środków psychoaktywnych i kryzysów emocjonalnych uczniów”.

Rzeszów, 2018-09-13

WiJ.585.60.2018

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek
województwa podkarpackiego 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL zaprasza Państwa dyrektorów, pedagogów, psychologów i wychowawców klasowych przedszkoli, szkół/placówek do udziału w konferencji naukowo – metodycznej  na temat:

„Zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży – w odniesieniu do nowych środków psychoaktywnych i kryzysów emocjonalnych uczniów”.

Szkolenie odbędzie się 28 września 2018 r. w godzinach 9.00 – 15.30 w budynku Instytutu Teologiczno – Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a.

Cele szkolenia:

a) zwiększenie kompetencji i efektywności pracy dyrektorów, pedagogów, psychologów
i wychowawców zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
b) przybliżenia zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, zarządzaniem kryzysem,
c) wymiana doświadczeń.

Rejestracja uczestników:

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapraszam do udziału max 2 – 3 przedstawicieli ze szkoły/placówki.

Prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu do dnia 24 września 2018 r. za pomocą elektronicznego formularza.

Wypełnienie i wysłanie formularza drogą elektroniczną jest jednoznaczne z potwierdzeniem obecności na szkoleniu.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa proszę o poinformowanie do dnia 25 września 2018 r. – e-mail: mkielbon@ko.rzeszow.pl

Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w szkoleniu. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Program Konferencji

9.00 – 9.30 – Rejestracja uczestników szkolenia

 

I moduł  – dla dyrektorów

9.30 – 9.45 – Rozpoczęcie konferencji – prowadzący Fundacja PRO-FIL, Kuratorium Oświaty Rzeszów

9.45 – 10.30 – wykład: Problem zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży.

  • charakterystyka i skala problemu,
  • kryzys emocjonalny a zachowania autodestrukcyjne,
  • czynniki ryzyka sprzyjające kryzysowi emocjonalnemu – psychiatra/psychoterapeuta

10:30 – 10.45 – wykład: Skala samobójstw w ujęciu policyjnych statystyk.

– podinsp. Alina Pieniążek z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie

10.45 – 11.15 – wykład: Prawa i obowiązki  dyrektora szkoły wobec zachowań autodestrukcyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem używania dopalaczy oraz samobójstw wśród dzieci i młodzieży). Prawa i obowiązki dyrektora szkoły – prof. Czesław Kłak – prawnik, prokurator, profesor nadzwyczajny WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

11.15-11.30 – przerwa kawowa

11.30-12.00 – wykład: Nowe Środki Psychoaktywne – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

12.00- 12.30 – wykład: Profilaktyka samobójstw i depresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej – mgr Semko Lipiec – certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychoterapii dziecięcej

12.30-13.00 – wykład: Praca z dzieckiem w kryzysie – interwencja psychologiczna w kontekście rodziny – Psychoterapeuta i Mediator Rodzinny

13.00-13.30 – wykład: Budowanie sieci wsparcia w sytuacji zachowań autodestrukcyjnych uczniów.

13.30-14.00 – lunch

14.00-15.00 – stoliki eksperckie – dla dyrektorów

  1. przedstawiciel WSSE
  2. policja
  3. prawnik
  4. psycholog

 

II moduł – zajęcia warsztatowe  – dla pedagogów, psychologów, wychowawców

 

zajęcia warsztatowe   
Młody człowiek w kryzysie – wykorzystanie elementów socjoterapii w oddziaływaniach wychowawczych.

mgr Małgorzata Grabek, mgr Magdalena Dec – pedagog, socjoterapeuta,

Grupa I

 

9.15- 10.15

Grupa II

 

10.15- 11.15

Grupa III

 

11.30- 12.30

Grupa IV

 

12.30- 13.30

Grupa V

 

14.00- 15.00

Zachowania autodestrukcyjne w przebiegu zaburzeń emocjonalnych (ze szczególnym uwzględnieniem depresji u dzieci i młodzieży)

mgr Magdalena Smoleń – psycholog, psychoterapeuta

Grupa II

 

11.30- 12.30

 

Grupa III

 

12.30 – 13.30

Grupa IV

 

14.00 – 15.00

Grupa V

 

9.15- 10.15

Grupa I

 

10.15- 11.15

Czynniki chroniące – metody poprawy komunikacji i relacji między uczniami, z uczniami oraz z rodzicami; identyfikacja i praca nad zasobami uczniów. w ujęciu współczesnych metod działań profilaktycznych.

–          mgr Marcin Mołoń – psychoprofilaktyk, socjoterapeuta. Prezes Fundacji PRO-FIL

Grupa III

 

14.00 – 15.00

Grupa IV

 

9.15 – 10.15

Grupa V

 

10.15- 1.15

Grupa I

 

11.30- 12.30

Grupa II

 

 

12.30- 13.30

Dzieci i młodzież w kryzysie. Wsparcie dzieci i młodzieży w obliczu sytuacji kryzysowych

mgr Joanna Graboń – pedagog, psychoterapeuta

Grupa IV

 

10.15 – 11.15

Grupa V

 

11.30 – 1.30

Grupa I

 

1.30- 13.30

Grupa II

 

14.00 – 15.00

Grupa III

 

9.15- 10.15

Budowanie sieci wsparcia w sytuacji zachowań autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży. Wskazówki praktyczne.

– psycholog NPPP

Grupa V

 

13.00 – 14.00

Grupa I

 

14.00- 15.00

Grupa II

 

9.15- 10.15

Grupa III

 

10.15- 11.15

Grupa IV

 

11.30- 12.30

 

W czasie zajęć warsztatowych:
11.15 – 11.30 – przerwa kawowa
13.30 – 14.00 – przerwa na lunch
Na ostatnim zajęciu rozdanie potwierdzeń uczestnictwa.

15.00 – 15.30 Podsumowanie Konferencji

  • Profilaktyka i wczesna interwencja w sytuacji kryzysu emocjonalnego.
  • Gdzie szukać pomocy? – jednostki świadczące pomoc dzieci i młodzieży na terenie województwa podkarpackiego.
  • Organizacja działań pomocowych na poziomie szkoły i jednostek leczących oraz mobilizacja zasobów rodzinnych i środowiskowych

15.30 – Zakończenie Konferencji.