4 grudnia 2018

Konferencja naukowo-metodyczna z promocji zdrowia: „Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie”

WiJ.585.76.2018                                                                              Rzeszów, 2018-12-04

Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek,
Rejonowi i szkolni koordynatorzy Szkół Promujących Zdrowie
– z terenu województwa podkarpackiego.

Serdecznie zapraszam dyrektorów, nauczycieli, rejonowych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, bezpieczeństwa, pedagogów szkolnych do udziału w wojewódzkiej konferencji naukowo-metodycznej z promocji zdrowia:

„Dziecko przewlekle chore w szkole promującej zdrowie” 

Cele:

  1. Realizacja ogólnopolskiego programu „Przedszkola i Szkoły Promującej Zdrowie”.
  2. Przygotowanie nauczycieli do sprawowania opieki nad dzieckiem, przewlekle chorym,
    w szczególności dzieckiem z cukrzycą podczas pobytu w przedszkolu i w szkole.

Data: 14 grudnia 2018 r. 

Miejsce szkolenia: Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu, ul. Rzeszowska 82 

Harmonogram:

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników konferencji  
9.00- 9.30 Powitanie i rozpoczęcie konferencji

Podpisanie porozumienia o współpracy przy realizacji ogólnopolskiego programu „Przedszkola i Szkoły Promującej Zdrowie”

Podkarpacki Kurator Oświaty,
Dyrektor PCEN w Rzeszowie 
Część 1. Sesja główna
9.30 – 10.00 Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie

10.00 – 11.00 Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i w szkole.

Informacje ogólne o cukrzycy: istota, objaw, diagnozowanie.

Leczenie cukrzycy u dziecka: leczenie insuliną; dieta, aktywność fizyczna.

dr Lucyna Lisowicz,

Ministerstwo Zdrowia

11.00 – 11.30 Przerwa  
11.30 – 13.00 Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i w szkole.

Powikłania cukrzycy: hipoglikemia, hiperglikemia.

Funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole.

Jak przedszkole i szkoła mogą wspierać dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole.

dr Lucyna Lisowicz,

Ministerstwo Zdrowia

13.00 – 13.30 Przerwa  
 Część 2. Równoległe warsztaty
13.30 – 14.30 Warsztat 1.

Tworzenie współpracy na poziomie województwa – Wojewódzki Zespół Wspierający SzPZ

Wojewódzki Koordynator SzPZ
  Warsztat 2. Tworzenie współpracy na poziomie rejonów, powiatów –

Rejonowy Zespół Wspierający SzPZ :

 
  Grupa 1.   Rejonowy koordynator SzPZ
  Grupa 2. Rejonowy koordynator SzPZ
  Grupa 3. Rejonowy koordynator SzPZ
  Grupa 4. Rejonowy koordynator SzPZ
14.30 – 15.00 Podsumowanie konferencji  

 

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Prosimy o zgłaszanie się do 12 grudnia 2018 r. za pomocą elektronicznego formularza.
Wypełnienie i wysłanie formularza drogą elektroniczną jest jednoznaczne z obecnością na konferencji.
Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w szkoleniu.
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.  

Dodatkowych informacji udziela: 

Mariola Kiełboń , st. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,   tel. 17 867 11 19.