21 marca 2019

Konferencja Naukowo – Metodyczna z promocji zdrowia pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” dla dyrektorów, nauczycieli, koordynatorów ds. promocji zdrowia realizujących pro-gram Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie

Rzeszów, 2019-03-21 

Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek,
Rejonowi i szkolni koordynatorzy Szkół Promujących Zdrowie
– z terenu województwa podkarpackiego.

Podkarpacki Kurator Oświaty i Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli  w Rzeszowie serdecznie zapraszają dyrektorów, nauczycieli, rejonowych i szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, bezpieczeństwa, pedagogów szkolnych do udziału w wojewódzkiej konferencji naukowo-metodycznej z promocji zdrowia:

Konferencja Naukowo – Metodyczna z promocji zdrowia pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” dla dyrektorów, nauczycieli, koordynatorów ds. promocji zdrowia realizujących program Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie

Miejsce:  OENiPAS w Czudcu

Data: 3.04.2019 r.

Cel konferencji: wspieranie i wzmacnianie zdrowia w ujęciu holistycznym dyrektora, nauczyciela, pracowników niepedagogicznych w kontekście propagowania zdrowego stylu życia zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

 

Program konferencji:

8.00-9.00 – rejestracja uczestników

Część I. Naukowa

9.00 – 11.00

  1. Walory zdrowotne aktywności ruchowej w życiu człowieka, dr Barbara Wolny, PCEN w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu 
  2. Zarządzanie energią życiową – dr Joanna Brzoskowska – Czerepiuk, Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF
  3. Stres i wypalenie zawodowe dyrektora i nauczyciela, dr Katarzyna Błaszczuk, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
  4. Zalecenia „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, Halina Połojko, Policealna Szkoła Medyczna im. Anny Janke w Sanoku.

 

11.00 – 12.00 Przerwa kawowa

Część II. Warsztatowa  hala sportowa

12.00 – 14.00

Warsztaty z promocji zdrowia nt. Zdrowy styl życia podstawą zdrowia człowieka

„Muzykoterapia” – Grażyna Płodzień, Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Janke
w Sanoku

Stoiska promujące zdrowy styl życia : W kierunku Wellness… 

Uwaga: Strój wygodny, zamienne obuwie sportowe

 

Stoisko I. Medyczne „Drogowskaz na zdrowie”

Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie

Jacek Brodziński, Dyrektor Medyczno–Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Rzeszowie  

Warsztaty:

  1. Pierwsza pomoc
  2. Pomiar ciśnienia i porady medyczne
  3. Masaż medyczny i relaksacyjny

 

Stoisko II. Kulinarne „Jakie skarby kryje nasza kuchnia ?”

Zespół Szkół w Czudcu

Ryszard Wacko, Dyrektor Zespołu Szkół w Czudcu,

Joanna Moskwa nauczyciel

 

Stoisko III. Kulinarne „Rewolucja czy ewolucja na talerzu”

Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie

Jadwiga Gargaś, Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie

Anna Ulan, Marzena Borzęcka

 

Stoisko IV. Europejski Kodeks Walki z Rakiem „Twój styl życia …

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Janke w Sanoku

Halina Połojko, Dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej im. Anny Janke w Sanoku.

  • Nauka samobadania – Ludmiła Guzik, Grzegorz Litwin
  • Zioła wspomagające różne funkcje organizmu – Elżbieta Baran, Anita Żyłka-Reut
  • Zioła wspomagające w kosmetyce i dermatologii – Beata Michalczak-Korzeniowska

 

Stoisko V. Programy i projekty promujące zdrowy styl życia

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie

Dorota Gibała, Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Oddział OZiPZ WSSE Rzeszów

 

Programy edukacyjne i kampanie  prozdrowotne realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną Wystawa – “Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia” – spotkanie z grzyboznawcą

 

Stoisko VI. EEG Biofeedback – jak nie dać się zwariować

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF Rzeszów 

Ewa Baran-Pełka, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Podkarpaciak 

Psycholog, diagnosta i terapeuta 

 

Stoisko VII.  Dietetyk Dobry  na wszystko

Anna Iwanicka – Maciura Poradnia Dobry Dietetyk 

 

Stoisko VIII. Naturalne produkty aloesowe

Małgorzata Popek – Forever

 

Stoisko IX.  Warsztaty sportowe: Kick-boxing

UKS Diament Pstrągowa

Jerzy Pilarz – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Pstrągowej 

 

Stoisko X. Warsztaty taneczne: Zumba Fitness

Marzena Miczałowska Kieras – instruktor tańca

 

 REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ: 

Prosimy o zgłaszanie się do 26 marca 2019 r. za pomocą elektronicznego formularza dostępnego w Nowym RSIO www.ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankieta8

Wypełnienie i wysłanie formularza drogą elektroniczną jest jednoznaczne z obecnością na konferencji.

Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Mariola Kiełboń, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,   tel. 17 867 11 19.

Barbara Wolny, nauczyciel konsultant PCEN Oddział w Tarnobrzegu, tel. 15 822 40 15