13 czerwca 2019

Konferencja “Ojcostwo dzisiaj – strategia dla organizacji wspierających rodzinę”

Szanowni Państwo,

Czym jest NaviTata?
Wiele instytucji pracujących nad rozwiązaniem problemów dzieci i rodziny w Polsce bazuje na “starych mapach”, w których rola Ojca jest marginalna a niekiedy nawet pomijana. Potrzeba jest aktualizacja wiedzy dotyczącej funkcjonowania Ojca w rodzinie. Konferencja “Ojcostwo dzisiaj – strategia dla organizacji wspierających rodzinę” dotyczy aktualnego stanu inicjatyw wspierających Ojcostwo w Polsce. Obejmuje prezentacje dobrych praktyk, wystąpienia specjalistów z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, wychowawczą, edukacyjną. Celem konferencji jest z jednej strony zaprezentowanie współczesnego spektrum wyzwań, przed jakimi stają organizacje i instytucje deklarujące pomoc rodzicom z drugiej zaś strony pełnią funkcję spotkań inicjujących utworzenie ogólnopolskiej nieformalnej sieci wsparcia Ojców. Konferencja będzie poszukiwaniem odpowiedzi na pytania z perspektywy różnych instytucji: Gdzie w strategii inicjatyw lokalnych znajduje się postać Ojca? Jak można mu pomóc? Jak można zaprosić Go do samodzielnych działań, dzięki którym będzie On dobrym rodzicem? Adresatami konferencji są przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli; nauczyciele, wychowawcy; pedagodzy i psychologowie; członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz rodziny, młodzieży i wychowania; przedstawiciele policji, służb penitencjarnych, służby zdrowia; przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, asystenci rodziny, doradcy rodzinni, księża i osoby pracujące z rodzinami oraz przedstawiciele mediów.

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

Załączniki

Plakat OJCOSTWO DZISIAJ
Data: 2019-06-13, rozmiar: 854 KB