23 marca 2023

Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Rzeszów, 2023-03-23

RW.5563.11.4.2023.IB

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych
w województwie podkarpackim

 

Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki zapraszają uczniów klas 4-7 szkół podstawowych i ich nauczycieli do udziału w 2 edycji ogólnopolskiego konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. 

Zadaniem uczestników jest stworzenie drzewa genealogicznego (dowolną techniką, w formacie pdf lub HTML) i opisanie dziejów swojej rodziny na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z bliskimi oraz informacji, dokumentów i zdjęć znalezionych w archiwum rodzinnym i w Archiwach Państwowych.

Założeniem konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” jest nie tylko zainteresowanie młodych ludzi tematyką poszukiwań genealogicznych i archiwalnych, ale również kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej, narodu i państwa oraz uwrażliwienie na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości. Udział w konkursie ma wpływ nie tylko na zwiększenie świadomości przynależności społecznej, lecz również na polepszenie relacji rodzinnych. Jest nie tylko dobrą zabawą, ale także wspaniałym przykładem na to, że historia zarówno tych małych ojczyzn (wsi, miast i miasteczek), jak i naszej wspólnej ojczyzny – jednoczy całe rodziny.

Możliwość uczestnictwa w konkursie została w tym roku rozszerzona na uczniów z klas 4-7 szkół podstawowych.

Praca konkursowa powinna powstać pod opieką nauczyciela oraz po konsultacji z archiwistami z Archiwów Państwowych.

Zgłoszenie do konkursu wraz z wykonaną pracą oraz oświadczeniami/zgodami nauczyciela i rodzica należy przesłać do 4 maja 2023 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie konkursu: https://archiwarodzinne.gov.pl/konkurs/formularz-zgloszeniowy

W I etapie konkursu wojewódzka komisja konkursowa powołana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty wybierze trzy najlepsze prace na poziomie wojewódzkim. Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody oraz przejdą do etapu ogólnopolskiego.

W II etapie (ogólnopolskim) kapituła konkursu wybierze trzech laureatów i przyzna dwanaście wyróżnień.

Finaliści konkursu zostają uhonorowani okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez archiwa państwowe.

Laureaci konkursu oraz uczniowie wyróżnieni w konkursie otrzymują okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Nauczyciele będący opiekunami merytorycznymi prac konkursowych przygotowanych przez laureatów konkursu i uczniów wyróżnionych otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata oraz uczniowie wyróżnieni na szczeblu ogólnopolskim w ubiegłej edycji konkursu, nie mogą brać udziału w kolejnej jego edycji.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami konkursu:

Uczniowie z województwa podkarpackiego chcący wziąć udział w konkursie oraz ich nauczyciele i opiekunowie mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych w:

Archiwum Państwowe w Przemyślu oraz Rzeszowie zapraszają także na lekcje archiwalne związane z tematyką poszukiwań genealogicznych (po wcześniejszym umówieniu terminu).

Państwa Dyrektorów uprzejmie proszę o przekazanie informacji  o konkursie nauczycielom z Państwa szkoły.

W przypadku pytań – kontakt do koordynatora konkursu w Kuratorium Oświakty w Rzeszowie:
Iwona Bereś – Starszy Wizytator, tel. 17 867 11 24

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie nauczycieli i uczniów klas 4 – 7 podkarpackich szkół podstawowych.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
             Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter