21 marca 2024

Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” (III edycja)

RW.5563.4.2.2024.IB                                                                                                                    

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych
w województwie podkarpackim

 

Minister Edukacji oraz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zapraszają uczniów klas 4-7 szkół podstawowych i ich nauczycieli do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”.

Zadaniem uczestników jest stworzenie drzewa genealogicznego rodziny ucznia (dowolną techniką plastyczną lub na komputerze w formacie pdf) opracowaną na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwarendy w archiwum rodzinnym oraz archiwach państwowych.

Założeniem konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” jest nie tylko zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych i archiwalnych, ale również kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej, narodu i państwa oraz uwrażliwienie na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości.

Praca konkursowa powinna powstać pod opieką nauczyciela, będącego opiekunem merytorycznym projektu edukacyjnemu.  Uczeń podczas przygotowywania projektu może skorzystać z konsultacji z archiwistami z Archiwów Państwowych.

Zgłoszenie do konkursu wraz z wykonaną pracą składającą się z elementów, o których mowa w regulaminie konkursu oraz oświadczeniami/zgodami nauczyciela i rodzica należy przesłać do 24 kwietnia 2024 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Konkursu: https://archiwarodzinne.gov.pl/konkurs

W I etapie konkursu Wojewódzka Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Archiwum Państwowego w Rzeszowie oraz Przemyślu wybierze trzy najlepsze prace uczniów ze szkół położonych na obszarze województwa podkarpackiego. Autorzy najwyżej ocenionych prac przejdą do etapu ogólnopolskiego (jako finaliści).

W II etapie (ogólnopolskim) Kapituła Konkursu wybierze trzech laureatów i przyzna dwanaście wyróżnień.

Finaliści konkursu zostają uhonorowani okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez archiwa państwowe.

Laureaci konkursu oraz uczniowie wyróżnieni w konkursie otrzymują okolicznościowe dyplomy i nagrody  rzeczowe ufundowane przez Ministra Edukacji.

Nauczyciele będący opiekunami merytorycznymi prac konkursowych przygotowanych przez laureatów konkursu i uczniów wyróżnionych otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Edukacji.

Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata oraz uczniowie wyróżnieni na szczeblu ogólnopolskim w ubiegłej edycji konkursu, nie mogą brać udziału w kolejnej jego edycji.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami konkursu:

 

Uczniowie z województwa podkarpackiego chcący wziąć udział w konkursie oraz ich nauczyciele i opiekunowie mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych w:

Archiwum Państwowe w Przemyślu oraz Rzeszowie zapraszają także na lekcje archiwalne związane z tematyką poszukiwań genealogicznych (po wcześniejszym umówieniu terminu).

Państwa Dyrektorów uprzejmie proszę o przekazanie informacji  o konkursie nauczycielom z Państwa szkoły. 

W przypadku pytań – kontakt do koordynatora konkursu w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:
Iwona Bereś – Starszy Wizytator, tel. 17 867 11 24

Załączniki:
1/ Regulamin Konkursu
2/ Wzór opisu wykazu źródeł 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie nauczycieli i uczniów klas 4 – 7 podkarpackich szkół podstawowych.

 

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY

       Dorota Nowak-Maluchnik

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter