17 grudnia 2018

“Konkurs: Losy żołnierza … ”- wyniki z etapu rejonowego

Rzeszów, 2018.12.17

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu rejonowego ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948.
W walce o wolną Polskę”.

Suma punktów do zdobycia wg. klucza:

– szkoły podstawowe- 68 pkt.

– gimnazja- 55 pkt.

 

Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego należało zdobyć co najmniej 80% punktów, tj.: szkoły podstawowe 54 pkt., gimnazja 44 pkt.

Wyniki konkursu dostępne będą także po zalogowaniu się na stronie www.losyżołnierza.pl, przy użyciu wcześniej pobranych z Kuratorium kluczy i haseł .

Zgodnie z regulaminem uczestnicy oraz ich opiekunowie i rodzice mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwości ich kopiowania w czasie siedmiu dni od ogłoszenia wyników. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac należy składać
do przewodniczących rejonowych komisji konkursowych w czasie siedmiu dni roboczych
od ogłoszenia wyników:

– rejon krośnieński- Oddział Kuratorium w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, tel. 13 4321195
– rejon przemyski- Oddział Kuratorium w Przemyślu ul. Wodna 13, tel. 16 6782540
– rejon tarnobrzeski -Oddział Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 4, tel. 15 8236720
– rejon rzeszowski- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pok. 113a Kancelaria pok. 113a, tel. 17 8671142

Prace do wglądu będą udostępnione w wymienionych miejscach
w dniach: 18,19,20,21,27,28,31 grudnia 2018r. (31 grudnia prace będą udostępniane
do godz. 12.00). Proszę o wcześniejszy kontakt z Oddziałami Kuratorium w celu umówienia się na przeglądnięcie prac.

Ostateczne wyniki zostaną podane po etapie odwoławczym.

Szkoła Podstawowa – wyniki z etapu rejonowego

Gimnazjum – wyniki z etapu rejonowego