15 lutego 2019

Konkurs „Papież Słowianin”

Informujemy, że wszyscy uczniowie, których prace konkursowe z etapu szkolnego zostały przesłane do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zostali dopuszczeniu do udziału w eliminacjach wojewódzkich.

Zgodnie z treścią § 11 ust. 1 lit. d Regulaminu konkursu etap wojewódzki Konkursu „Papież Słowianin” odbędzie się w dniu 6 marca 2019 r. o godz. 12.00. O miejscu przeprowadzenia tego etapu konkursu powiadomimy w późniejszym terminie.

 

koordynator wojewódzki
Rafał Górka
rgorka@ko.rzeszow.pl