14 marca 2019

KONKURS WIEDZY O CHORWACJI

Konkurs wiedzy o Chorwacji organizowany jest w 2019 roku, z okazji 25-lecia pobytu  papieża Polaka, św. Jana Pawła II w Zagrzebiu, w Chorwacji.

Konkurs odbędzie się w trzech województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim, które obejmuje swoim okręgiem konsularnym Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat Chorwacji, jak również pogłębianie współpracy pomiędzy partnerskimi województwami obu krajów, szczególnie w zakresie edukacji młodego pokolenia.

Organizatorem konkursu jest Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie przy współudziale właściwych Kuratorów Oświaty  i Marszałków Województw. Marszałkowie objęli konkurs swoim  patronatem.

W konkursie mogą wziąć udział gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych.

Załączniki