7 lipca 2020

Konkurs „Złoty Prym” (IV edycja) Podkarpackiego Kuratora Oświaty – zgłoszenia do 10.07.2020 r.

„Złoty Prym” zwany dalej nagrodą przyznawany jest szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny.

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty szkołom z terenu województwa podkarpackiego wyłonionym w drodze konkursu. Nagrodę stanowi statuetka „Złoty Prym” przyznawana  jednej szkole dla każdego z typów:

  • przedszkole,
  • szkoła podstawowa,
  • liceum ogólnokształcące,
  • technikum,
  • szkoła branżowa,
  • placówka oświatowa.

Wnioski należy składać do Podkarpackiego Kuratora Oświaty do 10 lipca 2020 r. w wersji papierowej (opieczętowane oryginały) na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (kancelaria pokój 113a) z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Złoty Prym”.  Decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku dostarczenia osobistego do kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie –  decyduje data wpływu.

 

Osoba do kontaktu:

Pani Iwona Bereś, St. Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

tel. 17 867 11 18

 

W załączeniu:

1/ REGULAMIN przyznawania przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty nagrody „Złoty  Prym”- IV edycja, rok szkolny 2019/2020

2/ WNIOSEK o udział szkoły w Konkursie „Złoty Prym” Podkarpackiego Kuratora Oświaty – IV edycja, rok szkolny 2019/2020

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter