29 marca 2023

Konkurs „Złoty Prym” (VII edycja) Podkarpackiego Kuratora Oświaty – zgłoszenia do 20 czerwca 2023 r.

„Złoty Prym” zwany dalej nagrodą przyznawany jest szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny.

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty szkołom z terenu województwa podkarpackiego wyłonionym w drodze konkursu. Nagrodę stanowi statuetka „Złotego Prymu” przyznawana  jednej szkole dla każdego z typów:

  • przedszkole,
  • szkoła podstawowa (w kategorii „szkoła podstawowa” statuetka „Złotego Prymu” przyznawana jest dwóm szkołom),
  • liceum ogólnokształcące,
  • technikum,
  • szkoła branżowa I stopnia,
  • placówka oświatowa.

Wnioski należy składać do Podkarpackiego Kuratora Oświaty do 20 czerwca 2023 r. w wersji papierowej (opieczętowane oryginały) na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (kancelaria pokój 113a) z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Złoty Prym”.  Decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku dostarczenia osobistego do kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie –  decyduje data wpływu.

 

Osoba do kontaktu:
Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Iwona Bereś – tel. 17 867 11 24

 

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
             Małgorzata Rauch

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter