11 lutego 2019

Etap wojewódzki olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Rzeszów, 2019-02-11

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

KOMUNIKAT 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy

Informuję, że w dniu 7 marca bieżącego roku o godzinie 10.30 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie przy Al. Rejtana 30 (za Millenium Hall) odbędzie się etap wojewódzki olimpiady „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego…”.

Etap wojewódzki składa się z 2 części, tj.:

  1. część pisemna polega na rozwiązaniu zadań w formie pisemnego testu
    z pytaniami zamkniętymi wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi, które mogą mieć charakter interpretacji źródeł historycznych, omówienia wybranych zagadnień, obejmujących: blok zmienny (75% punktów) oraz blok stały (25% punktów) programu Olimpiady;
  2. w części ustnej uczniowie odpowiadają na dwa pytania problemowe, obejmujące blok zmienny oraz blok stały programu Olimpiady.

Uczestnicy przybywają na miejsce zawodów pół godziny przed rozpoczęciem testu tj. o godz. 10.00. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne legitymacje szkolne (lub inny dowód tożsamości) oraz przybory
do pisania. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu.

Do pisma załącza się wykaz uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

 

Załączniki

Lista zakwalifikowanych - plik MS Word
Data: 2019-02-11, rozmiar: 14 KB