6 marca 2018

Etap wojewódzki olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

06

Rzeszów, 2018-02-15

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.22.2.2017

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Informuję, że w dniu 08 marca bieżącego roku o godzinie 11.00 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie przy ul. Rejtana 30 (za Millenium Hall) odbędzie się etap wojewódzki olimpiady „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego…”.

Etap wojewódzki składa się z 2 części, tj.:

  1. część pisemna polega na rozwiązaniu zadań w formie pisemnego testu
    z pytaniami zamkniętymi wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi, które mogą mieć charakter interpretacji źródeł historycznych, omówienia wybranych zagadnień, obejmujących: blok zmienny (75% punktów) oraz blok stały (25% punktów)programu Olimpiady;
  2. w części ustnej uczniowie odpowiadają na dwa pytania problemowe, przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, obejmujące blok zmienny oraz blok stały programu Olimpiady.

W części ustnej do składu okręgowej komisji egzaminacyjnej są dokooptowywani nauczyciele – opiekunowie uczniów jako obserwatorzy. Prosimy opiekunów o obecność przy odpowiedzi ustnej.

Uczestnicy przybywają na miejsce zawodów pół godziny przed rozpoczęciem testu tj. o godz. 10.30. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne legitymacje szkolne (lub inny dowód tożsamości) oraz przybory do pisania. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu.

Do pisma załącza się wykaz uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

Załącznik – wykaz uczestników .xls