16 stycznia 2019

GG ROBOT 2019 – zmiana terminu konkursu

Rzeszów, 2019-01-15

WiJ.5563.1.2019

 

ZMIANA DO REGULAMINU

Ponadwojewódzkiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów

GG Robot 2019 „Przyjaciele elektrycznego myślenia”

 

Działając na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z zawartym porozumieniem  z dnia 28 września w sprawie organizacji w roku szkolnym 2018/2019 Ponadwojewódzkiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2019 „Przyjaciele elektrycznego myślenia”, dla uczniów szkół podstawowych i uczniów dotychczasowych gimnazjów,

w regulaminie Ponadwojewódzkiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów
GG Robot 2019 „Przyjaciele elektrycznego myślenia” kategoria: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej, kategoria: uczniowie klas VII SP – III GIM wprowadza się następujące zmiany:

 

1)

ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

4) Konkurs odbędzie się w dniach 10-11 maja 2019 r. w hali sportowej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Leżajsku, ul. Mickiewicza 51,
37-300 Leżajsk.

2)

w ust. 3  w części dotyczącej sposobu i terminu przeprowadzania poszczególnych etapów konkursu:

Finał konkursu odbędzie się 10 i 11 maja 2019 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 51. W finale mają prawo wziąć udział wszystkie drużyny, które poprawnie zgłosiły swój udział w konkursie.