25 stycznia 2021

II etapu Konkursu: “Losy żołnierza i dzieje …”

KOMUNIKAT

 W związku z panującą sytuacją epidemiczną spowodowaną przez COVID-19 nie ma możliwości przeprowadzenia II etapu rejonowego Konkursu za zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Kierując się dobrem uczniów, Komitet Organizacyjny Konkursu postanowił przeprowadzić II etap rejonowy w następujący sposób:
 2. termin przeprowadzenia – 18 lutego 2021 r. godz. 11.00;
 3. czas – 90 minut;
 4. miejsce – sale w macierzystych szkołach uczestników etapu rejonowego;
 5. nadzór nad właściwym przeprowadzeniem etapu rejonowego – dyrektor szkoły;
 6. osoba odpowiedzialna za powiadomienie uczestników
  i przeprowadzenie etapu rejonowego – nauczyciel przygotowujący ucznia do Konkursu.
 7. Etap rejonowy należy przeprowadzić na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu dla etapu szkolnego oraz postanowieniach zawartych w niniejszym Komunikacie.
 8. Test na etap rejonowy i karta kodowa uczestników zostaną zamieszczone na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu losyzolnierza.pl 18 lutego 2021 o godz. 900. Dyrektor szkoły będzie mógł je pobrać po uprzednim zalogowaniu. Loginy i hasła pozostają takie same jak do etapu szkolnego.
 9. Konkurs należy przeprowadzić w wydzielonej sali w warunkach zapewniających samodzielność pracy uczestnika oraz przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń epidemicznych spowodowanych przez COVID-19.
 10. Prace uczestników będą kodowane w celu zapewnienia ich anonimowości.
 11. Nie przewiduje się pisania prac zdalnie oraz nie przeprowadza się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do etapu rejonowego.
 12. Po przeprowadzeniu etapu rejonowego, szkoły niezwłocznie dostarczają lub przesyłają testy do właściwej siedziby kuratorium oświaty / delegatury, zgodnie ze wskazaniami wojewódzkich koordynatorów konkursu.
 13. Powołane, zgodnie z Regulaminem, rejonowe komisje konkursowe sprawdzają testy uczestników w kuratoriach oświaty / delegaturach i przedstawiają protokoły z wynikami wojewódzkim koordynatorom Konkursu w terminie do
  5 marca 2021 r
  .
 14. Wojewódzcy koordynatorzy wpisują wyniki uczestników po zalogowaniu do panelu dostępnego na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu do 12 marca 2021 r.
 15. Tryb odwoławczy realizowany będzie zgodnie w § 9 Regulaminu i liczony od dnia zamieszczenia wyników na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu.
 16. Termin etapu wojewódzkiego podany w Regulaminie ulegnie korekcie i zostanie podany do wiadomości w późniejszym czasie na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu.

Komitet Organizacyjny Konkursu

Załączniki

2 etap konkursu - pismo - *.plik pdf
Data: 2021-01-25, rozmiar: 121 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter