14 kwietnia 2020

KOMUNIKAT


Mielec, 15 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKAT
Informacja dla opiekunów i uczestników III etapu (wojewódzkiego)
Podkarpackiego Konkursu z Informatyki.

Odwołania

Organizatorzy Konkursu informują o prawie odwołania się od wyników III etapu. Odwołanie będzie można złożyć do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursu Informatycznego w terminie 7 dni kalendarzowych od opublikowania na stronie internetowej organizatora, tj. CKPiDN i Kuratorium niniejszego komunikatu. Odwołanie może mieć tylko formę elektroniczną przesłane na następujące adresy:

ckp@ckp.edu.pl
lub
abutryn@ckp.edu.pl

Wgląd do prac konkursowych

Prace konkursowe mogą być udostępnione wyłącznie uczestnikom konkursu, ich rodzicom lub opiekunom prawnym. Stosowny wniosek należy przesłać elektronicznie na następujące adresy:
abutryn@ckp.edu.pl
lub
pkulaga@ckp.edu.pl

Udostępnienie prac uczniów będzie miało formę elektroniczną na wskazany adres mailowy rodzica lub opiekuna prawnego.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter