5 marca 2018

Konkurs: A jak ciebie kto zapyta…- ludzie, miejsca, wydarzenia okresu walk o Niepodległą na Podkarpaciu w latach 1914-1922

Konkurs Podkarpackiego Kuratora Oświaty
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

Drodzy Uczniowie, Rodzice!
Szanowni Państwo Nauczyciele!

Rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości skłania nas nie tylko do refleksji nad darem wolności, ale i zachęca do aktywności na rzecz poznawania tej historii, która ją przyniosła.

W latach 1914-1922 wiele osób z naszego regionu wykazało się odwagą, ofiarnością, bohaterstwem i patriotyzmem. Wiele z nich należało do elit narodowych oraz państwowotwórczych i można ich uznać za współtwórców wolnego państwa polskiego. Niejednokrotnie na ich umiejętnościach organizacyjnych opierała się polska armia, administracja i dyplomacja. O tych działaniach naszych rodaków, może także członków Waszych rodzin, z terenu obecnego Podkarpacia nie napiszą zapewne podręczniki historii. Dlatego poprzez nasz konkurs pragniemy oddać hołd i ocalić od zapomnienia ludzi, miejsca, wydarzenia, które zaszły w latach 1914-1922 na terenie województwa podkarpackiego, a wpisują się w mapę Niepodległej. Zapraszam Was zatem Drodzy Młodzi do udziału w konkursie Podkarpackiego Kuratora Oświaty pod tytułem: „A jak ciebie kto zapyta…- ludzie, miejsca, wydarzenia okresu walk o Niepodległą na Podkarpaciu w latach 1914-1922”. Wasze poszukiwania, dokumentujące w postaci kart miejsca, wydarzenia i ludzi z okresu 1914-1922, pomogą nam stworzyć swoisty bank pamięci o niepodległości, a tym samym mapę województwa podkarpackiego, ukazującą nasz lokalny wkład w historię całego narodu.”.

Do zobaczenia zatem na podsumowującej ogólnopolskiej konferencji „To jest moja matka, ta ziemia26.05.2018r., podczas której zostanie rozstrzygnięty konkurs, a jego laureatom wręczone atrakcyjne nagrody.

Życzę niezwykłych odkryć oraz wspaniałych wrażeń, wynikających z osobistych dociekań i podróży po historii „małych ojczyzn”.

Małgorzata Rauch
Podkarpacki Kurator Oświaty

 

W roku obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, podejmowanych jest wiele inicjatyw, mających na celu upamiętnienie tego jakże ważnego dla nas i dla naszej Ojczyzny wydarzenia. Przedmurzem naszej niepodległości były wydarzenia I wojny światowej, w której walczyli nasi przodkowie, niejednokrotnie stojąc naprzeciw siebie w okopach armii państw zaborczych. Koniec wojny zbiegł się z początkiem kształtowania się naszej niepodległości. W chwili, gdy Polska powoli wykuwała struktury państwowości, od wschodu nadciągnęło nowe niebezpieczeństwo. Stawiając na szali tak krwawo wywalczony byt narodowy, Polska rozpoczęła wojnę z bolszewikami, którą ostatecznie Naród Polski wygrał, ponosząc po raz kolejny ofiarę wielu istnień.

Nasza droga do Niepodległości była długa, trudna i niejednokrotnie krwawa, toczyła się zarówno w okopach wojen jak i na salonach politycznych. Wszyscy znamy nazwiska Ojców naszej państwowości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego czy Ignacego Jana Paderewskiego. Jakże wielu jednak było takich, o których nie wiemy albo nie pamiętamy. Wielu z nich pochodziło z terenu obecnego województwa podkarpackiego. Walczyli zarówno w I wojnie światowej, jak i w wojnie polsko-bolszewickiej.

Cieszy mnie bardzo, że powstał projekt „A jak ciebie kto zapyta…”, który pomoże odszukać i przybliżyć sylwetki „zapomnianych bohaterów, miejsc i wydarzeń” z lat 1914-1922, związanych z terenem naszego województwa.

Jest to piękna inicjatywa, wpisująca się w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, do której serdeczne zachęcam wszystkie szkoły z naszego województwa.

dr Krzysztof Hajduk
nauczyciel w Zespole Szkół w Tyczynie

Wiceprezes „Towarzystwa Miłośników
Ziemi Dynowsko-Brzozowskiej”

 

Konkurs „A jak ciebie kto zapyta…” to dla mnie oraz moich koleżanek i kolegów niezwykle interesująca przygoda i propozycja. Stanowi nie tylko zaproszenie do podróży w przeszłość, ale również ogromne wyzwanie. Czujemy się jak detektywi odkrywający ,,sensacje XX wieku’’. Być może wśród nieznanych bohaterów uda nam się odnaleźć naszych przodków…

Olga Ligęza
uczennica Szkoły Podstawowej w Tyczynie

Załączniki:
Regulamin konkursu – plik MS Word
Metryczka pracy – plik MS Word

– “Niepodległa” – ludzie, miejsca, wydarzenia – mapa