26 marca 2021

Konkurs Historyczny “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …” – etap wojewódzki

Rzeszów, 2021.03.26

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie   
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów 

 

KOMUNIKAT

Dot. organizacji etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego „Od Cedyni do Orszy”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W związku z panującą sytuacją epidemiczną spowodowaną przez COVID-19 nie ma możliwości przeprowadzenia III etapu wojewódzkiego Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Kierując się dobrem uczniów, Komitet Organizacyjny Konkursu postanowił przeprowadzić III etap wojewódzki w następujący sposób:
  1. termin przeprowadzenia – 14 kwietnia 2021 r. godz. 11.00,
  2. czas – 90 minut,
  3. miejsce – sala w macierzystych szkołach uczestników etapu wojewódzkiego,
  4. nadzór nad właściwym przeprowadzeniem etapu wojewódzkiego – dyrektor szkoły,
  5. osoba odpowiedzialna za powiadomienie uczestników
   i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego – nauczyciel przygotowujący ucznia do Konkursu.
 2. Etap wojewódzki należy przeprowadzić na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu dla etapu szkolnego oraz postanowieniach zawartych w niniejszym Komunikacie.
 3. Test na etap wojewódzki i karta kodowa uczestników zostaną zamieszczone na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu www.losyzolnierza.pl  14 kwietnia 2021 o godz. 930. Dyrektor szkoły będzie mógł je pobrać po uprzednim zalogowaniu. Loginy i hasła pozostają takie same jak do etapu szkolnego i rejonowego.
 4. Konkurs należy przeprowadzić w wydzielonej sali w warunkach zapewniających samodzielność pracy uczestnika oraz przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń epidemicznych spowodowanych przez COVID 19.
 5. Prace uczestników będą kodowane w celu zapewnienia ich anonimowości.
 6. Nie przewiduje się pisania prac zdalnie oraz nie przeprowadza się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do etapu wojewódzkiego.
 7. Po przeprowadzeniu etapu wojewódzkiego, szkoły niezwłocznie dostarczają lub przesyłają testy do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  (ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów)
  . W szkołach nie są sprawdzane testy uczestników.
 8. Powołana, zgodnie z Regulaminem, wojewódzka komisja konkursowa sprawdza testy uczestników w kuratorium oświaty i przedstawia protokół z wynikami wojewódzkiemu koordynatorowi Konkursu w terminie do 26 kwietnia 2021 r.
 9. Wojewódzki koordynator wpisuje wyniki uczestników po zalogowaniu do  panelu dostępnego na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu do 28 kwietnia 2021 r.
 10. Tryb odwoławczy realizowany będzie zgodnie w § 9 Regulaminu i liczony od dnia zamieszczenia wyników na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu.

Do komunikatu załącza się listę uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

Pytania proszę kierować do koordynatora wojewódzkiego konkursu

specjalisty kuratorium Roberta Zygmunta pod nr tel. 17 8671142, email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl.

 

 

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter