21 listopada 2017

Konkurs historyczny: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922

Rzeszów, 2017-11-20

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.24.2017

Szanowni Państwo
dyrektorzy podkarpackich szkół

Dot. nowego projektu edukacyjnego ogólnopolskiego konkursu historycznego „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922″.

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości organizatorzy konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli pragną uczcić tą doniosłą chwilę organizując dodatkowy konkurs pod tytułem „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”.

Konkurs ten ma nam przybliżyć bohaterów i wydarzenia jakie miały miejsce w naszym województwie bądź jak najbliżej naszych miejsc zamieszkania, a w jakiś sposób wiążą się z okresem lat 1887-1922 czyli czasem związanym z walką o niepodległość naszego Państwa.

Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych (kl. IV-VII), gimnazjów branżowych szkół  I stopnia i oddziałów zasadniczych szkół zawodowych. Polega on na wykonaniu pracy w formie opisowej lub audiowizualnej. Odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i finałowym, które zostaną przeprowadzone  w następujących terminach:

I etap szkolny – do 15 lutego 2018 r. – organizowany jest przez dyrektorów szkół. Szkoły zgłaszają się do udziału w Konkursie wyłącznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie www.losyzolnierza.pl w terminie od 20 listopada do 15 grudnia 2017 r.

Szkolne komisje oceniają prace uczniów i kwalifikują do finału po jednej pracy z każdej formy projektu.

Prace zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego należy przesłać w terminie do 15 marca 2018 r. w formie papierowej lub elektronicznej (DVD, pendrive) na adres:
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Nieświeska 54/56 (budynek 35)
03-867 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Projekt edukacyjny – Losy żołnierza”

Informacji dotyczących Konkursu udziela: mjr Włodzimierz Tryka, adres:

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Nieświeska 54/56 (budynek 35)
03-867 Warszawa, tel. 261 872 552

email: wceo.ok@ron.mil.pl

Wszelkie informacje dot. Konkursu zawarto w załączonym regulaminie.

Serdecznie zachęcam Państwa do licznego udziału w konkursie.

Załączniki: Regulamin konkursu – plik *.pdf