30 kwietnia 2021

Konkurs: “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” – udostępnianie prac

Rzeszów, 2021.04.29

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W związku z zamieszczeniem w dniu 28 kwietnia 2021r. na stronie ogólnopolskiej wyników z etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”, informuję, że do dnia 07 maja 2021 będą udostępniane do wglądu prace uczestników.

Według regulaminu uczestnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu do ocenianych prac (bez możliwości ich kopiowania) w ciągu 6 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu, w miejscu i czasie określonych przez przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Odwołania od wyników oceny składa się w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Przewodniczący właściwej komisji konkursowej rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po upływie terminu składania odwołań –decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

Prace będą udostępniane w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy
ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie,
pok. nr 113a (kancelaria kuratorium)
w czasie od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Proszę o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 17 867-11-42, celem ustalenia terminu i zapewnienia odpowiednich warunków w związku z panującą epidemią.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter