21 października 2019

KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO – WYKAZ LEKTUR DO II ETAPU

Informujemy, że

w wykazie lektur obowiązkowych do drugiego etapu konkursu pozycja bibliograficzna:

Reif Larsen, Świat według T.S. Spiveta, przeł. Jarosław Włodarczyk, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2010

zostaje rozszerzona o adaptację filmową lektury jako jej alternatywa.

Jest:

Reif Larsen, Świat według T.S. Spiveta, przeł. Jarosław Włodarczyk, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2010.

po zmianie:

Reif Larsen, Świat według T.S. Spiveta, przeł. Jarosław Włodarczyk, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2010 lub adaptacja filmowa.

Zmiana jest spowodowana ograniczoną dostępnością książki.