10 listopada 2020

Konkursy przedmiotowe – informacje

Rzeszów, 10.11.2020 r.

WiJ.5560.208.2020
                                                                          

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych

I. Konkursy przedmiotowe, prowadzone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty odbywają się na terenie szkoły zgodnie z ogłoszonym w Regulaminie harmonogramem 

z zastrzeżeniem:

  • przesuwa się czas rozpoczęcia konkursu z języka polskiego w dniu 16 listopada 2020 r z godziny 10.00 na godz. 12.00,
  • przesuwa się czas rozpoczęcia konkursu z języka hiszpańskiego w dniu 20 listopada 2020 r z godziny 10.00 na godz. 11.00.

II. Konkursy są organizowane z uwzględnieniem konieczności podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

III. Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego każdego z konkursów odpowiada dyrektor szkoły.

Tylko i wyłącznie w przypadkach uczniów niemogących opuszczać domu w związku ze stanem epidemii dyrektor szkoły może zadecydować o innym sposobie przeprowadzenia konkursu pod warunkiem zapewnienia poufności materiałów konkursowych i samodzielnej pracy ucznia jako uczestnika konkursu

i po uzyskaniu aprobaty Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, co do przedsięwziętych środków.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zgłoszenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej takich przypadków, za pośrednictwem formularza elektronicznego, najpóźniej na dzień przed terminem każdego konkursu,

https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankiety/render/66

informując o zastosowanych środkach i sposobach zapewniających poufność materiałów konkursowych i samodzielności pracy uczestników konkursu.
W wymienionym formularzu będzie dostępna informacja o stanowisku Przewodniczącego WKK.

IV. Proszę Państwa Dyrektorów o bieżące śledzenie powiadomień na stronie internetowej.

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

               Stanisław Fundakowski

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter