30 czerwca 2020

KONKURSY PRZEDMIOTOWE W ROKU SZKOLNYM 2020-2021 – WYMAGANIA KONKURSOWE

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK FRANCUSKI

JĘZYK HISZPAŃSKI

JĘZYK UKRAIŃSKI

HISTORIA

GEOGRAFIA

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

MATEMATYKA