9 kwietnia 2020

Olimpiada “Losy żołnierza i dzieje oręża … ” – wyniki okręgowe

Rzeszów, 2020.03.31

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Drodzy Uczniowie

W załączeniu zostały zamieszczone ostateczne wyniki z etapu okręgowego Olimpiady Przedmiotowej  “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, przeprowadzonych 5 marca 2020r. w Rzeszowie.

W zawodach okręgowych można było zdobyć 240 pkt. z testu oraz 103 pkt. z odpowiedzi ustnej. Do I części etapu centralnego zostały zakwalifikowane osoby, które uzyskały przynajmniej  60% punktów z części pisemnej, tj. 144 pkt. i 60% z części ustnej, tj. 62 pkt. Kwalifikację uzyskali uczniowie, którzy zajęli miejsca od 1 do 12.

Do komisji wojewódzkiej z siedzibą w Rzeszowie wpłynęły 2 odwołania od uzyskanego wyniku. Po ponownej weryfikacji prac nastąpiła zmiana punktacji u dwojga uczniów.

Jak podaje komunikat Komitetu Głównego Olimpiady część I zawodów centralnych, która miała się odbyć 17 marca br. z powodu epidemii została odwołana.

Wszyscy uczniowie, którzy w zawodach wojewódzkich (II stopnia – okręgowych) z części pisemnej i ustnej uzyskali co najmniej po 60% możliwych do zdobycia punktów, i na podstawie protokołów sporządzonych przez komisje wojewódzkie – zostali zakwalifikowani do pierwszej części zawodów finałowych, uzyskują wyjątkowo uprawnienia finalistów.

Kwalifikację najlepszych finalistów do części II zawodów centralnych przeprowadzi Komitet Główny Olimpiady, w późniejszym terminie.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

Załączniki

Wyniki okręgowe plik .xls
Data: 2020-04-09, rozmiar: 26 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter