13 października 2020

Olimpiada Przedmiotowa Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego “Od Cedyni do Orszy”

Rzeszów, 2020–10–13

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Ponadpodstawowych

 

Komunikat Organizacyjny

Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego „Od Cedyni do Orszy”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514.

Informuję, że  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/2021 organizuje etap rejonowy i wojewódzki XIV edycji Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego o tematyce „Od Cedyni do Orszy”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514.

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego.

W imieniu głównych organizatorów Olimpiady: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie serdecznie zapraszam do udziału w zawodach.

Wszelkie informacje dot. organizacji Olimpiady, a także związane ze zgłoszeniem dostępne są na stronie https://olimpiadalosyzolnierza.pl.

       

 

 

 

 

Załączniki

Regulamin Olimpiady
Data: 2020-10-13, rozmiar: 586 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter