6 grudnia 2018

Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921-1956 …”

Rzeszów, 2018-12-05

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                                
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów        

SO.5563.36.6.2018 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Komunikat Organizacyjny

etapu międzyszkolnego Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1921-1956. „Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych”.

Uprzejmie informuję wszystkich zakwalifikowanych uczestników, że w dniu 13 grudnia 2018r. o godzinie 11.00 odbędzie się etap międzyszkolny Olimpiady Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w następujących miejscach:

 • Rzeszów: Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie,
  ul. Spytka Ligęzy 12;
 • Krosno: Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Krośnie (“Budowlanka”),
  ul. P. Skargi 3;
 • Tarnobrzeg: Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu,
  ul. Dekutowskiego 17;
 • Przemyśl: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu,
  ul.Słowackiego 21.

Uczestnicy przybywają na miejsce pół godziny przed rozpoczęciem testu  tj. o godz. 10.30. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne legitymacje szkolne (lub inny dowód tożsamości) oraz przybory do pisania. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu.

Do komunikatu załącza się listę zakwalifikowanych uczestników z podziałem na miejsca, w których będą pisać testy.

Uprzejmie proszę opiekunów naukowych o wydrukowanie załączonej zgody  na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie uczniom celem podpisania przez rodzica, opiekuna prawnego, lub dorosłego ucznia. Należy także wypełnić zamieszczoną w formularzu tabelę. Podpisane zgody trzeba dostarczyć w dniu zawodów przedstawicielowi kuratorium. Zgoda jest potrzebna do realizacji zapisów zawartych w porozumieniu podpisanym
z organizatorami oraz w regulaminie Olimpiady.

Wszelkie pytania w sprawach organizacyjnych należy kierować do koordynatora wojewódzkiego Olimpiady st. insp. Roberta Zygmunta. nr tel. 17 8671142.

 

Załączniki