30 września 2019

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Tematycznego “Podkarpacki Baltie 2020”

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Tematycznego “Podkarpacki Baltie 2020”
dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2019-2020.