21 stycznia 2022

Wyniki etapu rejonowego konkursu “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Rzeszów, 2022.01.20

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                               
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów 

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zamieszcza się wyniki z etapu rejonowego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”. Wyniki opublikowano również na stronie organizatora ogólnopolskiego konkursu www.losyzolnierza.pl. Identyfikacja ucznia jest możliwa po jego ID nadanym przez ogólnopolskiego koordynatora konkursu.

Z testu można było uzyskać 48 pkt, do kolejnego etapu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów tj. 38 punktów.

Na podstawie  § 9 regulaminu uczestnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu do ocenianych prac (bez możliwości ich kopiowania) w ciągu 6 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu, w miejscu i czasie określonych przez przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Odwołania od wyników oceny składa się w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Przewodniczący właściwej komisji konkursowej rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po upływie terminu składania odwołań– decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

Prace będą udostępniane w delegaturach kuratorium w dni robocze od 21-28 stycznia w godzinach od 8.00 do 15.00 w podanych poniżej miejscach:

– rejon krośnieński –
Oddział Kuratorium w Krośnie ul. Bieszczadzka 1,
38-400 Krosno,
tel. 13 4321195

– rejon przemyski –
Oddział Kuratorium w Przemyślu ul. Wodna 13,
37-700 Przemyśl,
tel. 16 6782540

– rejon tarnobrzeski –
Oddział Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 4,
39-400 Tarnobrzeg,
tel. 15 8236720

– rejon rzeszowski –
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,  
pok. 113a Kancelaria,
tel. 17 8671142.

Proszę o wcześniejszy kontakt z delegaturami w celu zapewnienia dla Państwa odpowiednich warunków. Podczas przebywania w urzędzie należy stosować się do zasad sanitarno-epidemiologicznych w związku z trwającą epidemią.

Odwołania należy złożyć w formie pisemnej do przewodniczącego komisji rejonowej konkursu „Losy żołnierza…”, na podane powyżej adresy.

Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu procedury odwoławczej.

Załączniki

Wyniki Etap Rejonowy
Data: 2022-01-21, rozmiar: 12 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter