28 marca 2019

WYNIKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2018-2019

Działając zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Dyrektorów szkół prosimy o ocenę “trudności konkursów”. Ocena jest możliwa po zalogowaniu się w ISOK. Logowanie dla SP. Logowanie dla GIM.

I ETAP – SZKOLNY

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – konkurs z:
 

MATEMATYKIzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 23.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
JĘZYKA POLSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 22.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
JĘZYKA ANGIELSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 29.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do II etapu;  
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;  
BIOLOGII zakwalifikowani II etapu;

Decyzja PWKK z 16.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
HISTORIIzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 22.10.2018 (weryfikacja listy uczniów),

Decyzja PWKK z 29.10.2018 (weryfikacja listy uczniów);

Decyzja PWKK z 9.11.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
GEOGRAFIIzakwalifikowani do II etapu;  
CHEMIIzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 15.11.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
FIZYKIzakwalifikowani do II etapu;
 
GIMNAZJUM – konkurs przedmiotowy:
 
BIOLOGICZNY zakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 29.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
CHEMICZNYzakwalifikowani do II etapu;  
FIZYCZNYzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 29.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
GEOGRAFICZNYzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 22.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
MATEMATYCZNYzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 29.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
HISTORYCZNYzakwalifikowani do II etapu;  
POLONISTYCZNYzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 22.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
JĘZYKA ANGIELSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 22.10.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;  
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;  
JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do II etapu;  
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGOzakwalifikowani do II etapu;

Decyzja PWKK z 8.11.2018 (weryfikacja listy uczniów)

 
INFORMATYCZNYwyniki I sesji; zakwalifikowani do II sesji; wyniki II sesji  

II ETAP – REJONOWY

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – konkurs z:
statystyka
MATEMATYKI zakwalifikowani do III etapu;

Decyzja WKK z 21.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 09.01.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 21.12.2018)

 
JĘZYKA POLSKIEGOzakwalifikowani do III etapu;

Decyzja WKK z dnia 21.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 4.01.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 21.12.2018)

pobierz
JĘZYKA ANGIELSKIEGOzakwalifikowani do III etapu;

Decyzja WKK z 3.01.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do III etapu;

Decyzja WKK z 4.01.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 09.01.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 04.01.2019)

Decyzja WKK z 16.01.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 04.01.2019)

 
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do III etapu;

Decyzja WKK z 21.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
BIOLOGII zakwalifikowani do III etapu;

Decyzja z 17.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
HISTORII zakwalifikowani do III etapu;

Decyzja WKK z 20.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 27.12.2018 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 20.12.2018)

 pobierz
GEOGRAFII zakwalifikowani do III etapu;

Decyzja WKK z 17.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 3.01.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 17.12.2018)

 pobierz
CHEMII zakwalifikowani do III etapu;

Decyzja WKK z 17.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

 pobierz
FIZYKI zakwalifikowani do III etapu;

Decyzja WKK z 20.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
GIMNAZJUM – konkurs przedmiotowy:
statystyka
BIOLOGICZNYzakwalifikowani do III etapu,

Decyzja WKK z 3.01.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
CHEMICZNYzakwalifikowani do III etapu,

Decyzja WKK z 3.01.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
FIZYCZNYzakwalifikowani do III etapu,

Decyzja WKK z 20.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
GEOGRAFICZNYzakwalifikowani do III etapu;

Decyzja WKK z 12.12.2018 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 3.12.2018)

Decyzja WKK z 27.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
MATEMATYCZNYzakwalifikowani do III etapu,

Decyzja WKK z 3.01.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
HISTORYCZNYzakwalifikowani do III etapu;

Decyzja WKK z 27.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
POLONISTYCZNYzakwalifikowani do III etapu,

Decyzja WKK z 20.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

pobierz
JĘZYKA ANGIELSKIEGOzakwalifikowani do III etapu,

Decyzja WKK z 7.12.2018 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 27.11.2018)

Decyzja WKK z 17.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 07.01.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 17.12.2018)

Decyzja WKK z 14.01.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 17.12.2018)

 
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do III etapu,

Decyzja WKK z 13.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOzakwalifikowani do III etapu;

Decyzja WKK z 11.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

 pobierz
JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do III etapu,

Decyzja WKK z 12.12.2018 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGOzakwalifikowani do III etapu;  
INFORMATYCZNYzakwalifikowani do II etapu, wyniki II etapu,

wyniki II etapu (po rozpatrzeniu odwołań)

 

III ETAP – WOJEWÓDZKI

 

SZKOŁA PODSTAWOWA – konkurs z:
 
MATEMATYKI lista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 18.03.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
JĘZYKA POLSKIEGO lista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 11.03.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO lista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 26.03.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 01.04.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 26.03.2019)

Decyzja WKK z 14.05.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 26.03.2019)

 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO lista laureatów i finalistów,  
JĘZYKA FRANCUSKIEGO lista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 14.03.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
BIOLOGIIlista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 11.04.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
HISTORII lista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 18.02.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 18.03.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 18.02.2019)

 
GEOGRAFII lista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 29.04.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
CHEMII lista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 11.04.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
FIZYKI lista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 07.02.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
GIMNAZJUM – konkurs przedmiotowy:
 
BIOLOGICZNYlista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 13.03.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 22.02.2019)

Decyzja WKK z 26.03.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK 08.04.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 26.03.2019)

 
CHEMICZNYlista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 18.03.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 01.04.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 08.04.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 18.03.2019)

 
FIZYCZNYlista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 13.03.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
GEOGRAFICZNYlista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 13.03.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
MATEMATYCZNYlista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 18.03.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 04.04.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 18.03.2019)

 
HISTORYCZNYlista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 26.03.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 08.04.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 26.03.2019)

 
POLONISTYCZNYlista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 27.03.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)
Decyzja WKK z 27.03.2019 stanowiąca autopoprawkę do decyzji WiJ.5561.9.5.2019

Decyzja WKK z 01.04.2019 stanowiąca autopoprawkę do decyzji WiJ.5561.9.5.1.2019

Decyzja WKK z 01.04.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
JĘZYKA ANGIELSKIEGOlista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 26.03.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
JĘZYKA FRANCUSKIEGOlista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 22.02.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 14.05.2019 (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 22.02.2019)

 
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOlista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 07.02.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
JĘZYKA NIEMIECKIEGOlista laureatów i finalistów,

Decyzja WKK z 07.02.2019 (po rozpatrzeniu odwołań)

 
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGOlista laureatów i finalistów,  
INFORMATYCZNYlista laureatów i finalistów