24 maja 2022

WYNIKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2021-2022

UDOSTĘPNIANIE PRAC KONKURSOWYCH 

W celu wglądu do pracy oraz wyników, uczeń musi zarejestrować się w systemie RSIO – UCZESTNIK
za pomocą kodu pracy (10 cyfrowy kod ucznia z pracy).

Rejestracja do systemu RSIO – UCZESTNIK dostępna jest pod adresem:

https://ko.rzeszow.pl/app/konkurs_uczen/rejestracja

Logowanie do konta  dostępne jest pod adresem:

https://ko.rzeszow.pl/app/konkurs_uczen/logowanie 

Wgląd do prac jest możliwy wyłącznie dla uczestników co najmniej II etapu
po ogłoszeniu wyników.

W przypadku uczniów biorących udział w więcej niż jednym konkursie,
należy zarejestrować się osobno dla każdego konkursu.

Prace będą udostępnione do dnia składania odwołań, zgodnie z terminem określonym w decyzji z wynikami.

 

III ETAP – WOJEWÓDZKI

konkurs z:
JĘZYKA POLSKIEGO – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW Decyzja WKK z 7 kwietnia 2022 r.

Decyzja WKK z 12 maja 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 18 maja 2022 r. (autopoprawka)

MATEMATYKI – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW Decyzja WKK z 22 kwietnia 2022 r.

Decyzja WKK z 10 maja 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 18 maja 2022 r. (autopoprawka)

JĘZYKA ANGIELSKIEGO – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW Decyzja WKK z 7 kwietnia 2022 r.

Decyzja WKK z 4 maja 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 19 maja 2022 r. (autopoprawka)

JĘZYKA NIEMIECKIEGO – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW  Decyzja WKK z 12 kwietnia 2022 r.
JĘZYKA FRANCUSKIEGO – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW Decyzja WKK z 11 kwietnia 2022 r.

Decyzja WKK z 4 maja 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW Decyzja WKK z 26 kwietnia 2022 r.

Decyzja WKK z 16 maja 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW Decyzja WKK z 7 kwietnia 2022 r.
HISTORII – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW Decyzja WKK z 12 kwietnia 2022 r.

Decyzja WKK z 10 maja 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

GEOGRAFII – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW Decyzja WKK z 25 kwietnia 2022 r.

Decyzja WKK z 9 maja 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

BIOLOGII – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW  Decyzja WKK z 9 maja 2022 r.

Decyzja WKK z 30 maja 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

CHEMII – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW Decyzja WKK z 10 maja 2022 r.

Decyzja WKK z 24 maja 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

FIZYKI – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW Decyzja WKK z 18 maja 2022 r. 

Decyzja WKK z 30 maja 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

INFORMATYKI – wyniki III etapu (liczba uzyskanych punktów)

Decyzja WKKI z 30 marca 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW

II ETAP – REJONOWY

konkurs z:
JĘZYKA POLSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 10.02.2022 r.

Decyzja WKK z 4 marca 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

MATEMATYKI – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 7.02.2022 r. 

Decyzja WKK z 1 marca 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 7.02.2022 r.

Decyzja WKK z 17 lutego 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

JĘZYKA NIEMIECKIEGO – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) Decyzja WKK z 14.02.2022 r.

Decyzja WKK z 7 marca 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

JĘZYKA FRANCUSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 4.02.2022 r.

Decyzja WKK z 17 lutego 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 11.02.2022 r.

Decyzja WKK z 7 marca 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 22.02.2022 r.
HISTORII – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 11.02.2022 r.

Decyzja WKK z 7 marca 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

GEOGRAFII – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 15.02.2022 r.

Decyzja WKK z 10 marca 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja PWKK z 8 kwietnia 2022 r.

BIOLOGII – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 21.02.2022 r.

Decyzja WKK z 10 marca 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

CHEMII – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 21.02.2022 r.

Decyzja WKK z 10 marca 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

FIZYKI – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 23.03.2022 r.

Decyzja WKK z 11 kwietnia 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

INFORMATYKI – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKKI z 1.02.2022 r.

Decyzja WKKI z 14 lutego 2022 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

I ETAP – SZKOLNY

konkurs z:
JĘZYKA POLSKIEGO – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 1.12.2021 r.
MATEMATYKA – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 2.12.2021 r.
JĘZYK ANGIELSKI – zakwalifikowani do II etapu(rejonowego) – Decyzja WKK z 3.12.2021 r.

Decyzja PWKK z 13 grudnia 2021 r. (weryfikacja listy)

Decyzja PWKK z 14 stycznia 2022 r. (weryfikacja listy)

Decyzja PWKK z 27 stycznia 2022 r. (weryfikacja listy)

JĘZYK NIEMIECKI – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 3.12.2021 r.

Decyzja PWKK z 7 grudnia 2021 r. (weryfikacja listy)

JĘZYK FRANCUSKI – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 3.12.2021 r.

Decyzja PWKK z 7 grudnia 2021 r. (weryfikacja listy)

JĘZYK HISZPAŃSKI – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 3.12.2021 r.
HISTORIA – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 3.12.2021 r.
BIOLOGIA – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 13.12.2021 r.

Decyzja PWKK z 16 grudnia 2021 r. (weryfikacja listy)

CHEMIA – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 13.12.2021 r.

Decyzja PWKK z 15 grudnia 2021 r. (weryfikacja listy)

Decyzja PWKK z 16 grudnia 2021 r. (weryfikacja listy)

GEOGRAFIA – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 13.12.2021 r.

Decyzja PWKK z 15 grudnia 2021 r. (weryfikacja listy)

JĘZYK UKRAIŃSKI – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 14.12.2021 r.
INFORMATYKA – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKKI z 16.12.2021 r.

Decyzja WKKI z 22 grudnia 2021 r. (weryfikacja listy)

FIZYKA – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 2.02.2022 r.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter