28 listopada 2022

WYNIKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2022-2023

UDOSTĘPNIANIE PRAC KONKURSOWYCH 

W celu wglądu do pracy oraz wyników,
uczeń musi zarejestrować się w systemie RSIO – UCZESTNIK
za pomocą KODU PRACY – 10 cyfr .

Rejestracja do systemu RSIO – UCZESTNIK dostępna jest pod adresem:

https://ko.rzeszow.pl/app/konkurs_uczen/rejestracja

Logowanie do konta  dostępne jest pod adresem:

https://ko.rzeszow.pl/app/konkurs_uczen/logowanie 

Wgląd do prac jest możliwy wyłącznie dla uczestników co najmniej II etapu
po ogłoszeniu wyników.

W przypadku uczniów biorących udział w więcej niż jednym konkursie,
należy zarejestrować się osobno dla każdego konkursu.

Prace będą udostępnione do dnia składania odwołań, zgodnie z terminem określonym w decyzji z wynikami.

 

I ETAP – REJONOWY

konkurs  z:
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 27.01.2023 r.
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 27.01.2023 r.
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 27.01.2023 r.
JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 27.01.2023 r.
JĘZYKA ANGIELSKIEGO –
JĘZYKA POLSKIEGO
MATEMATYKI –
HISTORII –
GEOGRAFII –
BIOLOGII
CHEMII
FIZYKI
INFORMATYKI

I ETAP – SZKOLNY

konkurs  z:
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 28.11.2022 r.
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 28.11.2022 r.
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 28.11.2022 r.
JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 28.11.2022 r.
Decyzja PWKK z 5 grudnia 2022 r. weryfikacja listy uczniów
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 30.11.2022 r.
JĘZYKA POLSKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)Decyzja WKK z 5.12.2022 r.
MATEMATYKI – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 30.11.2022 r.
HISTORII – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 5.12.2022 r.
Decyzja PWKK z 15 grudnia 2022 r. weryfikacja listy uczniów
GEOGRAFII – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego)Decyzja WKK z 6.12.2022 r.
BIOLOGII zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 7.12.2022 r.
CHEMII zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 9.12.2022 r.
FIZYKI zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 15.12.2022 r.
Decyzja PWKK z 21 grudnia 2022 r. weryfikacja listy uczniów
INFORMATYKIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 15.12.2022 r.
Decyzja PWKK z 21 grudnia 2022 r. weryfikacja listy uczniów

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter