27 marca 2023

WYNIKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2022-2023

UDOSTĘPNIANIE PRAC KONKURSOWYCH 

W celu wglądu do pracy oraz wyników,
uczeń musi zarejestrować się w systemie RSIO – UCZESTNIK
za pomocą KODU PRACY – 10 cyfr .

Rejestracja do systemu RSIO – UCZESTNIK dostępna jest pod adresem:

https://ko.rzeszow.pl/app/konkurs_uczen/rejestracja

Logowanie do konta  dostępne jest pod adresem:

https://ko.rzeszow.pl/app/konkurs_uczen/logowanie 

Wgląd do prac jest możliwy wyłącznie dla uczestników co najmniej II etapu
po ogłoszeniu wyników.

W przypadku uczniów biorących udział w więcej niż jednym konkursie,
należy zarejestrować się osobno dla każdego konkursu.

Prace będą udostępnione do dnia składania odwołań, zgodnie z terminem określonym w decyzji z wynikami.

 

III ETAP – WOJEWÓDZKI

konkurs  z:
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW Decyzja WKK z 27.03.2023 r.
JĘZYKA FRANCUSKIEGO – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW  – Decyzja WKK z 27.03.2023 r.
JĘZYKA NIEMIECKIEGO – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW  – Decyzja WKK z 27.03.2023 r.
Decyzja WKK z 11.04.2023 r. po rozpatrzeniu 
odwołań
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓWDecyzja WKK z 29.03.2023 r.
Decyzja WKK z 11.04.2023 r. po rozpatrzeniu  odwołań

JĘZYKA ANGIELSKIEGOLISTA LAUREATÓW I FINALISTÓWDecyzja WKK z 29.03.2023 r.
Decyzja WKK z 11.04.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

MATEMATYKA – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓWDecyzja WKK z 19.04.2023 r.
Decyzja WKK z 05.05.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

HISTORIA LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW Decyzja WKK z 24.04.2023 r.
Decyzja WKK z 12.05.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

JĘZYKA POLSKIEGO – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓWDecyzja WKK z 27.04.2023 r.
Decyzja WKK z 15.05.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

GEOGRAFII – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓWDecyzja WKK z 27.04.2023 r.
Decyzja WKK z 16.05.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

CHEMII – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW Decyzja WKK z 27.04.2023 r.
Decyzja WKK z 15.05.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

FIZYKILISTA LAUREATÓW I FINALISTÓWDecyzja WKK z 05.05.2023 r.
Decyzja WKK z 15.05.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

BIOLOGII – LISTA LAUREATÓW I FINALISTYDecyzja WKK z 08.05.2023 r.
Decyzja WKK z 22.05.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań
INFORMATYKA – LISTA LAUREATÓW I FINALISTY Decyzja WKK z 08.05.2023 r.
Decyzja WKK z 16.05.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

II ETAP – REJONOWY

konkurs  z:
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 27.01.2023 r.
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 27.01.2023 r.
Decyzja WKK z 20.02.2023 r. autopoprawka do Decyzji WKK z 27.01.2023 r. oraz po rozpatrzeniu odwołań

Decyzja WKK z 27.02.2023 r.
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 27.01.2023 r.
Decyzja WKK z 13.02.2023 r.  po rozpatrzeniu odwołań
JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 27.01.2023 r.
Decyzja WKK z 13.02.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 13.02.2023 r.
Decyzja WKK z 28.02.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

JĘZYKA POLSKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 28.02.2023 r.
Decyzja WKK z 14.03.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

MATEMATYKI – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 13.02.2023 r.
Decyzja WKK z 02.03.2023 r.
po rozpatrzeniu odwołań

HISTORII – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 22.02.2023 r.
Decyzja WKK z 13.03.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

GEOGRAFII – zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 28.02.2023 r.
Decyzja WKK z 14.03.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

Decyzja WKK z 05.04.2023 r.
BIOLOGII zakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 28.02.2023 r.
Decyzja WKK z 21.03.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

CHEMIIzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 06.03.2023 r.
Decyzja WKK z 28.03.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

FIZYKIzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 28.02.2023 r.
Decyzja WKK z 14.03.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

INFORMATYKIzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego) – Decyzja WKK z 23.02.2023 r.
Decyzja WKK z 13.03.2023 r. po rozpatrzeniu odwołań

I ETAP – SZKOLNY

konkurs  z:
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 28.11.2022 r.
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 28.11.2022 r.
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 28.11.2022 r.
JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 28.11.2022 r.
Decyzja PWKK z 5 grudnia 2022 r. weryfikacja listy uczniów
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 30.11.2022 r.
JĘZYKA POLSKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)Decyzja WKK z 5.12.2022 r.
MATEMATYKI – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 30.11.2022 r.
HISTORII – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 5.12.2022 r.
Decyzja PWKK z 15 grudnia 2022 r. weryfikacja listy uczniów
GEOGRAFII – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego)Decyzja WKK z 6.12.2022 r.
BIOLOGII zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 7.12.2022 r.
CHEMII zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 9.12.2022 r.
FIZYKI zakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 15.12.2022 r.
Decyzja PWKK z 21 grudnia 2022 r. weryfikacja listy uczniów
INFORMATYKIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego) – Decyzja WKK z 15.12.2022 r.
Decyzja PWKK z 21 grudnia 2022 r. weryfikacja listy uczniów

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter