23 stycznia 2019

Wyniki z etapu międzyszkolnego Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Rzeszów, 2019.01.21

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                                   
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

KOMUNIKAT 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

 

W załączeniu zostały zamieszczone ostateczne wyniki z etapu międzyszkolnego Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”, przeprowadzonego 13 grudnia 2018 r.

Zgodnie z kluczem odpowiedzi w zawodach międzyszkolnych można było zdobyć  200 pkt. Według regulaminu Olimpiady do kolejnego etapu kwalifikuje się 5 osób z każdego rejonu, które uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród tych uczestników, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów (tj. 120 pkt.).

Kolorem niebieskim zaznaczono uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki i zakwalifikowali się do etapu okręgowego. Wyniki są również dostępne na stronie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku pod adresem e-mail: http://www.olimpiadalosyzolnierza.pl.

 

 

 

Załączniki

Wyniki etapu rejonowego - plik MS Word
Data: 2019-01-23, rozmiar: 16 KB