5 marca 2021

Wyniki z etapu rejonowego ogólnopolskiego Konkursu Historycznego “Losy żołnierza … “

Rzeszów, 2021.03.04

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                             
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

 

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu rejonowego ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego „Od Cedyni do Orszy”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach
972–1514.

Na podstawie § 11 pkt. 4 regulaminu dot. danych osobowych na liście nie zamieszcza się imienia i nazwiska uczestnika a jedynie jego ID, nazwę szkoły, klasę i wynik.

Uczestnicy mogli uzyskać z testu maksymalnie 50 punktów. Do kolejnego etapu według regulaminu kwalifikują się osoby, które uzyskały co najmniej 80% czyli 40 punktów.

Ostateczne wyniki i lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostaną podane po etapie odwoławczym.

Na podstawie komunikatu od organizatora ogólnopolskiego tryb odwoławczy będzie realizowany zgodnie z § 9 regulaminu i liczony od dnia zamieszczenia wyników na ogólnopolskiej stronie internetowej konkursu.

Według regulaminu uczestnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu do ocenianych prac (bez możliwości ich kopiowania) w ciągu 6 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu, w miejscu i czasie określonych przez przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Odwołania od wyników oceny składa się w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Przewodniczący właściwej komisji konkursowej rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po upływie terminu składania odwołań –  decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

Po zamieszczeniu wyników na stronie ogólnopolskiej www.losyzolnierza.pl prace będą udostępniane w delegaturach kuratorium:

– rejon krośnieński- Oddział Kuratorium w Krośnie ul. Bieszczadzka 1,
tel. 13 4321195

– rejon przemyski- Oddział Kuratorium w Przemyślu ul. Wodna 13,
tel. 16 6782540

– rejon tarnobrzeski -Oddział Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu
ul. 1-go Maja 4, tel. 15 8236720

– rejon rzeszowski- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15,
pok. 113a Kancelaria pok. 113a, tel. 17 8671142

Pytania proszę kierować do koordynatora wojewódzkiego konkursu specjalisty kuratorium Roberta Zygmunta pod nr tel. 17 8671142, email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl.

 

 

Załączniki

Wyniki etapu rejonowego
Data: 2021-03-05, rozmiar: 13 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter