18 grudnia 2019

Wyniki z etapu rejonowego Olimpiady Przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …”

Rzeszów, 2019.12.18

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu rejonowego Olimpiady Przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.
Zgodnie z kluczem odpowiedzi w zawodach międzyszkolnych można było zdobyć 200 pkt. Według regulaminu Olimpiady do kolejnego etapu kwalifikuje się 5 osób z każdego rejonu, które uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród tych uczestników, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów tj. 120 pkt.

Kolorem niebieskim zaznaczono uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w swoich rejonach i wstępnie kwalifikują się do etapu okręgowego.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy zawodów mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwości ich kopiowania, fotografowania i wynoszenia z miejsca gdzie zostały udostępnione, w czasie trzech dni po ogłoszeniu wyników olimpiady.

Prace będą udostępniane w dniach od 19 do 23 grudnia 2019 r. w następujących miejscach:
– rejon krośnieński- Oddział Kuratorium w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, tel. 13 4321195
– rejon przemyski- Oddział Kuratorium w Przemyślu ul. Wodna 13, tel. 16 6782540
– rejon tarnobrzeski -Oddział Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 4,
tel. 15 8236720
– rejon rzeszowski- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pok. 113a Kancelaria pok. 113a, tel. 17 8671142

Wszelkie zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac należy składać na piśmie w ciągu siedmiu dni od dnia ukazania się wyników, do przewodniczących właściwych komisji międzyszkolnych. Odwołanie winno zawierać zarzuty lub uwagi do zakwestionowanej decyzji z krótkim uzasadnieniem oraz podpisem uczestnika.

Proszę o wcześniejszy kontakt z oddziałami kuratorium w celu umówienia się na przeglądnięcie prac.

Ostateczne wyniki zostaną podane po etapie odwoławczym.

Załączniki

Wyniki Olimpiady
Data: 2019-12-18, rozmiar: 13 KB