18 grudnia 2017

Wyniki z etapu rejonowego Olimpiady przedmiotowej: Losy żołnierza …

Rzeszów, 2017.12.15

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów 

SO.5563.22.2.2017

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu rejonowego Olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.  „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, przeprowadzonego 14 grudnia 2017 r.  w Rzeszowie.

Zgodnie z kluczem odpowiedzi w zawodach międzyszkolnych można było zdobyć  200 pkt. Według regulaminu Olimpiady do kolejnego etapu kwalifikuje się 5 osób z każdego rejonu, które uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród tych uczestników, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów (tj. 120 pkt.).

Kolorem niebieskim zaznaczono uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki  i wstępnie kwalifikują się do etapu okręgowego.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy zawodów mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwości ich kopiowania, w czasie trzech dni po ogłoszeniu wyników olimpiady.

Prace będą udostępniane w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 w dniach od 18 do 20 grudnia 2017 r. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac należy składać na piśmie w ciągu siedmiu dni od dnia ukazania się wyników, do przewodniczącego komisji międzyszkolnej z siedzibą w Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów). Odwołanie winno zawierać zarzuty lub uwagi do zakwestionowanej decyzji z krótkim uzasadnieniem oraz podpis uczestnika.

Proszę o wcześniejszy kontakt z Kuratorium (tel. 17 867 1142) w celu umówienia  się na przeglądnięcie prac.

Ostateczne wyniki zostaną podane po etapie odwoławczym.

Wyniki etapu rejonowego olimpiady – plik .xls