24 marca 2022

Wyniki z etapu wojewódzkiego konkursu historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … “

Rzeszów, 2022.03.23

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                               
ul.  Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

 

W załączeniu zamieszcza się wyniki z etapu wojewódzkiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”. Wyniki do wglądu będą dostępne również po zalogowaniu na stronie organizatora ogólnopolskiego konkursu www.losyzolnierza.pl. Identyfikacja ucznia jest możliwa po jego ID nadanym przez ogólnopolskiego koordynatora konkursu.

Z testu można było uzyskać 50 pkt. Do kolejnego etapu wojewódzka komisja konkursowa kwalifikuje nie więcej niż 4 laureatów z największą liczbą zdobytych punktów, a w przypadku równej liczby zdobytych punktów przez więcej niż 4 uczestników, o bezpośrednim zakwalifikowaniu do etapu IV decydują wyniki osiągnięte w etapach poprzednich.

Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia (40 pkt), finalistami natomiast  zostają uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia (25 pkt).

Na podstawie  § 9 regulaminu uczestnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu do ocenianych prac (bez możliwości ich kopiowania) w ciągu 6 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu, w miejscu i czasie określonych przez przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Odwołania od wyników oceny składa się w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Przewodniczący właściwej komisji konkursowej rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po upływie terminu składania odwołań– decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

Prace będą udostępniane w dni robocze od 24 do 31 marca w godzinach od 8.00 do 15.00 w kancelarii  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pok. 113a przy ul. Grunwaldzkiej 15, 35-959 Rzeszów, tel. 17 8671142.

Proszę o wcześniejszy kontakt w celu zapewnienia dla Państwa odpowiednich warunków. Podczas przebywania w urzędzie należy stosować się do zasad sanitarno-epidemiologicznych w związku z trwającą epidemią.

Odwołania należy złożyć w formie pisemnej do przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursu „Losy żołnierza…”, na podany powyżej adres.

Ostateczne wyniki oraz lista osób zakwalifikowanych zostaną ogłoszone po zakończeniu procedury odwoławczej.

Załączniki

Etap wojewódzki wyniki
Data: 2022-03-24, rozmiar: 11 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter