26 kwietnia 2021

Wyniki z etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego Konkursu Historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … “.

Rzeszów, 2021.04.23

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                    
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego Od Cedyni do Orszy. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514”.

Na podstawie § 11 pkt. 4 regulaminu dot. danych osobowych na liście nie zamieszcza się imienia i nazwiska uczestnika a jedynie jego ID, nazwę szkoły, klasę i wynik.

Uczestnicy mogli uzyskać z testu maksymalnie 47 punktów.

Laureatami Konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia (37,6 pkt.), zaś finalistami zostają uczniowie, którzy uzyskali
co najmniej 50 % punktów (23,5 pkt.).

Wojewódzkie Komisje Konkursowe kwalifikują do etapu IV nie więcej niż 4 laureatów z największą liczbą zdobytych punktów z danego województwa, a w przypadku równej liczby zdobytych punktów przez więcej niż 4 uczestników w danym województwie o bezpośrednim zakwalifikowaniu uczniów do etapu IV decydują:

  1. a) ich wyniki osiągnięte w II etapie,
  2. b) jeżeli ich wyniki osiągnięte w II etapie są identyczne, decydujące stają się wyniki etapu I,
  3. c) jeżeli ich wyniki osiągnięte w I etapie są identyczne, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu danych uczniów do etapu IV podejmuje WKK po indywidualnych rozmowach z nimi.

Ostateczne wyniki i lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego zostaną podane po etapie odwoławczym.

Tryb odwoławczy będzie realizowany zgodnie z § 9 regulaminu i liczony od dnia zamieszczenia wyników na ogólnopolskiej stronie internetowej konkursu www.losyzolnierza.pl.

Według regulaminu uczestnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu do ocenianych prac (bez możliwości ich kopiowania) w ciągu 6 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu, w miejscu i czasie określonych przez przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Odwołania od wyników oceny składa się w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Przewodniczący właściwej komisji konkursowej rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po upływie terminu składania odwołań – decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

Prace będą udostępniane w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie, pok. nr 113a (kancelaria kuratorium) w czasie od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Proszę o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 17 8671142, celem ustalenia terminu i zapewnienia odpowiednich warunków w związku z panującą epidemią.

Pytania proszę kierować do koordynatora wojewódzkiego konkursu specjalisty kuratorium Roberta Zygmunta pod nr tel. 17 8671142, email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl.

 

Załączniki

Wyniki etap wojewódzki
Data: 2021-04-26, rozmiar: 11 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter