14 marca 2019

XXIV edycja Konkursu Historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948. W walce o wolną Polskę”.

Rzeszów, 2019–03–12

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                               
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów 

SO.5563.36.9.2018

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

 

Komunikat Organizacyjny

XXIV edycji Konkursu Historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948. W walce o wolną Polskę”.

Uprzejmie informuję wszystkich zakwalifikowanych uczestników, że w dniu 28 marca 2019r. o godzinie 11.00,  w Zespole Szkół Gospodarczych im. Spytka Ligęzy w Rzeszowie przy ul. Spytka Ligęzy 12 odbędzie się etap wojewódzki konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”.

Uczestnicy przybywają na miejsce pół godziny przed rozpoczęciem testu tj. o godz. 10.30. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne legitymacje szkolne (lub inny dowód tożsamości) oraz przybory do pisania. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu.

W załączeniu zostały zamieszczone listy osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego z Gimnazjum i Szkół Podstawowych.

Wszelkie pytania w sprawach organizacyjnych należy kierować do koordynatora wojewódzkiego konkursu st. insp. Roberta Zygmunta. nr tel. 17 8671142.

 

 

 

Załączniki

Lista zakwalifikowanych - gimnazja
Data: 2019-03-14, rozmiar: 17 KB
Lista zakwalifikowanych - szkoły podstawowe
Data: 2019-03-14, rozmiar: 19 KB