10 listopada 2021

Lekcja on-line w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej „Rola wartości leżących u podstaw odzyskania i utrzymania niepodległości Polski oraz budowy jedności Narodu Polskiego na przykładzie rodziny Ulmów z Markowej”

Panie/ Panowie
Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele, Wychowawcy
z terenu województwa podkarpackiego                          

Szanowni Państwo,   

uprzejmie zapraszam Państwa do udziału w lekcji on-line pt. „Rola wartości leżących u podstaw odzyskania i utrzymania niepodległości Polski oraz budowy jedności Narodu Polskiego na przykładzie rodziny Ulmów z Markowej”. Fundamentem lekcji jest wykład Pana Kamila Kopery pt. „Cena odwagi i sprzeciwu – historia rodziny Ulmów”. Lekcja odbędzie się 17 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w formie on-line.

Jednocześnie, uprzejmie proszę o zachęcenie do udziału i dystrybucję zaproszenia wśród nauczycieli Państwa szkoły. W tym celu poprzez pocztę elektroniczną przesyłam link do internetowej transmisji na platformie Teams.

Lekcja on-line organizowana w ramach listopadowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości ma na celu zachęcić młodzieży do włączenia się w różne działania mające podkreślić wyjątkowość tego czasu. W roku 2021 kontynuujemy świętowanie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego w ramach projektu „Wolna Niepodległa” realizowanego z Programu Wieloletniego „Niepodległa”, wspólnie z Muzeum Zamek w Łańcucie, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz Podkarpackim Kuratorem Oświaty, przygotowaliśmy dwie lekcje on-line, z których mogą skorzystać nauczyciele i uczniowie szkół województwa podkarpackiego. Pierwsza lekcja odbyła się 9 listopada 2021 r. Drugą lekcją jest:

Lekcja on-line przygotowana przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

 

Temat: „Rola wartości leżących u podstaw odzyskania i utrzymania niepodległości Polski oraz budowy jedności Narodu Polskiego na przykładzie rodziny Ulmów z Markowej”.

Forma: Lekcja on-line transmitowana za pośrednictwem platformy Teams. Do lekcji można dołączyć poprzez link załączony w treści przesłanego e-maila.

Termin: 17 listopada 2021 r. o godz. 9.00.

Czas trwania: 45 minut.

Autor: Pan Kamil Kopera – Specjalista ds. Badań i Dokumentacji Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Zajmuje się relacjami polsko-żydowskimi w kontekście pomocy Żydom w czasie II wojny światowej na terenie obecnego Podkarpacia. Autor i współautor wystaw poświęconych temu tematowi. W 2020 r. ukazała się jego publikacja pt. „Losy Żydów w Markowej”.

Materiały pomocnicze: Na stronie internetowej https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/ dostępne będą materiały multimedialne w formie prezentacji pt. „Cena odwagi i sprzeciwu – historia rodziny Ulmów”, archiwalnych zdjęć, przykładowego scenariusza lekcji oraz nagrania przeprowadzonego warsztatu. Z zastrzeżeniem praw autorskich można korzystać z ww. materiałów, jako narzędzi pomocniczych do organizowanych przez nauczycieli lekcji lub zajęć w ramach kół zainteresowań. Materiały te przygotowane zostały we współpracy Wojewody Podkarpackiego z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Grupa docelowa: Lekcja dedykowana jest uczniom szkół podstawowych klas VI–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych województwa podkarpackiego.

Cel lekcji: wspieranie rozwoju moralnego młodzieży, edukacji historycznej oraz promocji postaw patriotycznych młodego pokolenia. Oprócz przedstawienia uczniom faktów historycznych dodatkowym celem zajęć jest omówienie istoty wartości moralnych, postaw społecznych, ćwiczenie koncentracji i umiejętności uważnego słuchania, rozbudzanie empatii, ćwiczenie umiejętności argumentacji i  dedukcji. Bardzo ważnym jest zapoznanie się z historią rodziny Ulmów i sytuacją Żydów podczas II wojny Światowej. Ludobójstwo które Niemcy dokonali, w większości na terenie okupowanej przez nich Polski, na trwałe wpłynęło na obraz świata w którym żyjemy. 90% polskich Żydów zginęło w czasie Holokaustu. Przeżyli nieliczni – niektórzy przetrwanie zawdzięczają odwadze i poświeceniu Polaków.

Przygotowane zajęcia to wykład wprowadzający uczniów do zagadnień związanych z Holokaustem i próbami jego przetrwania. Prowadzący przekazuje podstawową wiedzę dotyczącą ludności II Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem społeczności żydowskiej. Przechodząc z szerokiej, ogólnopolskiej perspektywy, do opowieści o życiu w podkarpackiej wsi Markowa przedstawia losy tamtejszych Żydów i ich chrześcijańskich sąsiadów. Opowieść koncentruje się na okresie drugiej wojny światowej i uwarunkowaniach niemieckiej okupacji, w tym na okupacyjnym prawodawstwie i konsekwencjach sprzeciwu wobec jego nieludzkim zapisom. W trakcie zajęć zostanie ukazana historia rodzin Ulmów i ukrywanych przez nich Żydów z Markowej, historia która – mimo upływu lat – wciąż pozostaje żywa w pamięci społecznej.

Złożoność zagadnienia, zasięg, dramatyczny przebieg oraz społeczny wymiar, czynią z niniejszego tematu istotny element w dyskusji na temat przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości w skali naszych małych ojczyzn, ale i całych narodów. To z mrocznych czasów wojny płynie lekcja, która wyrażona została w preambule Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości. Zajęcia te to nie tylko okazja do poznania naszej wspólnej historii, ale także do czerpania wzorców oraz kształtowania własnego światopoglądu na gruncie szacunku i solidarności.

Lekcja realizowana przez wojewodę podkarpackiego i partnerów projektu „Wolna Niepodległa”, dofinansowanego z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, Priorytet 2, Schemat 2C.

 

 

Z wyrazami szacunku

WOJEWODA PODKARPACKI
            Ewa Leniart

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter