7 grudnia 2022

Olimpiada: “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej 1887–1922”

SO.5563.17.7.2022.RZ

Rzeszów, 2022.12.07

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu międzyszkolnego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej 1887–1922”, przeprowadzonego 01 grudnia 2021r w czterech rejonach: rzeszowskim, krośnieńskim, przemyskim i tarnobrzeskim.

W zawodach międzyszkolnych można było zdobyć 160 pkt. Według regulaminu olimpiady do kolejnego etapu kwalifikuje się po 5 osób z każdego rejonu, które uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród tych uczestników, którzy uzyskali
co najmniej 60% punktów. Zakwalifikowanie do zawodów okręgowych większej liczby uczestników jest możliwe tylko wyjątkowo, w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników). Kolorem niebieskim zaznaczono osoby, które uzyskały najlepszy wynik i wstępnie kwalifikują się do kolejnego etapu. Ostateczne wyniki i lista osób zakwalifikowanych zostanie podana po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Na podstawie rozdz. VII regulaminu olimpiady uczestnicy mają prawo do odwołania od uzyskanego wyniku. Prace będą udostępniane w okresie 3 dni roboczych od publikacji wyników. Wszelkie uwagi co do sposobu oceny prac należy składać na piśmie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników do przewodniczącego komisji międzyszkolnej olimpiady.
Osoby chcące ponownie zweryfikować swoją pracę mogą to uczynić po uprzednim powiadomieniu przewodniczącego właściwej miejscowo komisji w dniach 8,9 i 12 grudnia br., w następujących miejscach :

 – rejon krośnieński- Oddział Kuratorium w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno,
tel. 13 4321195;

– rejon przemyski- Oddział Kuratorium w Przemyślu ul. Wodna 13, 37-700 Przemyśl,
tel. 16 6782540;

– rejon tarnobrzeski- Oddział Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 4,
39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8236720;

– rejon rzeszowski- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,  pok. 113a Kancelaria, tel. 17 8671142.

wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty

       Stanisław Fundakowski
         Wicekurator Oświaty

Załączniki

wyniki z etapu międzyszkolnego olimpiady
Data: 2022-12-07, rozmiar: 451 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter