2 grudnia 2021

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”.

Rzeszów, 2021-12-02

ERA.5563.19.4.2021

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych

Komunikat Organizacyjny etapu międzyszkolnego

XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”.

W związku ze znacznym wzrostem zachorowań i zaleceniami epidemiologicznymi zawody międzyszkolne Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”, przeprowadzone zostaną w szkołach, do których na co dzień uczęszczają uczniowie.

Tak jak w poprzednich latach wyznacza się w województwie podkarpackim cztery rejony, do których zostaną przyporządkowane poszczególne szkoły biorące udział w Olimpiadzie. Tworzy się rejony: rzeszowski, krośnieński, przemyski i tarnobrzeski.

Z każdego rejonu, zgodnie z Regulaminem Olimpiady (rozdz. VI, pkt 7c), do następnego etapu zawodów kwalifikuje się pięciu uczestników (zakwalifikowanie do zawodów okręgowych większej liczby uczestników jest możliwe tylko wyjątkowo, w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników).

Zawody odbędą się 9 grudnia (czwartek) o godz. 10 w szkołach macierzystych uczniów. Przeprowadzone zostaną na następujących zasadach:

  1. Komitet Główny roześle do sekretariatów szkół arkusze zadań bardzo wczesnym rankiem 9 grudnia.
  2. Zadaniem szkół będzie powołanie Komisji Egzaminacyjnych (składających się z minimum trzech osób). W Komisji nie może zasiadać nauczyciel- opiekun ucznia, który uczestniczy w zawodach.
  3. Zaraz po przeprowadzeniu zawodów, jeszcze tego samego dnia, sekretariat szkoły wyśle skan pracy ucznia na adres mailowy Komitetu Okręgowego z siedzibą w Rzeszowie na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl z dopiskiem (Olimpiada Losy żołnierza).
  4. Oryginały prac pozostają w szkole do końca roku szkolnego. Prosimy prac nie kopiować i nikomu nie udostępniać a także nie wysyłać ich w formie papierowej.
  5. Protokół Komisji, również w wersji zeskanowanej i podpisanej, prosimy wysłać wraz ze skanem pracy ucznia na adres mailowy Komitetu Okręgowego.
  6. Prace uczniów sprawdzane będą przez Komitet Okręgowy, który też ogłosi wyniki.

Wszelkie informacje dot. Olimpiady dostępne są na stronie www.olimpiadalosyzolnierza.pl., oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie www.ko.rzeszow.pl.

Pytania w sprawach organizacyjnych należy kierować do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Roberta Zygmunta tel. 17 8671142.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

Załączniki:

Lista Szkół z podziałem na rejony.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter