24 czerwca 2019

Materiały do nauczania dzieci z doświadczeniem migracyjnym

Rzeszów, 2019-06-24

WiJ.5752.3.2018

Dyrektorzy szkół i nauczyciele, w których uczą się dzieci cudzoziemskie i powracające z zagranicy,

Na stronach internetowych  organizacji pozarządowych są dostępne pomoce do nauczania dzieci z doświadczeniem migracyjnym: na stronie Stowarzyszenia Wspólnota Polska są do wykorzystania przygotowane na zlecenie Senatu RP nowe podręczniki do nauczania j. polskiego jako obcego na poziomie A1 i B2, z których można korzystać w pracy z uczniem cudzoziemskim zarówno w oddziale przygotowawczym, jak i na dodatkowych zajęciach z języka polskiego, 

http://www.wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/index.php

na stronie Fundacji im. Mikołaja Reja są do pobrania materiały  „Metodyka nauczania języka edukacji szkolnej – matematyka”. Celem tej  publikacji jest wsparcie nauczycieli matematyki (ale także nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego) w procesie uczenia uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji języka edukacji szkolnej na zajęciach matematyki.  Publikacja została opracowana w ramach ubiegłorocznego konkursu MEN na realizację zadań publicznych „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

http://fundacjareja.eu/do-pobrania/

http://fundacjareja.eu/wp-content/uploads/2015/11/Metodyka-nauczania-je%CC%A8zyka-edukacji-szkolnej-ucznio%CC%81w-z-dos%CC%81wiadczeniem-migracji.-Metoda-JES-PL-matematyka.pdf

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter