13 grudnia 2017

Jak działają mediacje rówieśnicze?

1. Mediacje rówieśnicze wspierają system wychowawczy szkoły. Uczniowie podejmują odpowiedzialność za kreowane zachowania i postawy, wpisując się tym samym w realizację zapisów nowej podstawy kształcenia ogólnego.
2. Grupa Mediatorów Rówieśniczych prowadzona jest przez opiekuna – mediatora (nauczyciela, pedagoga, psychologa posiadającego odpowiednie kwalifikacje).
3. Grupę Mediatorów Rówieśniczych tworzą uczniowie posiadający predyspozycje osobowościowe do pełnienia tej roli, wybrani przez opiekuna – mediatora.
4. Grupa Mediatorów Rówieśniczych odbywa cykliczne spotkania doskonalące swój warsztat.
5. Mediacja rówieśnicza przebiega według ściśle określonej procedury.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter