13 grudnia 2017

Masz prawo do mediacji. Informacje na temat mediacji.

Masz prawo do mediacji

Jeśli chcesz się porozumieć ale nie wiesz jak  …  zgłoś się osobiście lub zadzwoń. Zawsze uzyskasz pomoc w  Podkarpackim Centrum Mediacji  tel: 695 899 794

Istota mediacji

 1. Co to jest mediacja?
  Mediacje to dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba za zgodą stron pomaga w rozwiązaniu ich konfliktu.
 2. Jaki jest cel mediacji?
  Celem mediacji jest porozumienie się stron, ugoda.
 3. W jakich sprawach prowadzona jest mediacja?
  Mediacja jest pomocna we wszystkich problemach i sporach między ludźmi. Prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych. Zgłoszona przez strony, które nie radzą sobie z problemami i konfliktami, lub skierowana przez sąd, dyrektora szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący. Między innymi dotyczy sporów: rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich, gospodarczych, szkolnych, oświatowych.
 4. Kim jest mediator?
  Mediator to osoba posiadająca wymagane kwalifikacje do prowadzenia postępowania mediacyjnego. Ułatwia stronom dojście do porozumienia, dba o procedury całego procesu mediacyjnego.
 5. Jakie są zasady prowadzenia mediacji?
  Mediator, dbając o dobro stron w procedurze mediacyjnej, kieruje się następującymi zasadami:
  dobrowolności – uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji. Strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego;
  bezstronności – strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane;
  poufności – wszystko, co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym i posiedzeniu mediacyjnym jest poufne. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał, ani osobom prywatnym, ani instytucjom.
  autonomii konfliktu – mediator uznaje, że konflikt dotyczy osób będących w sporze, nie będzie go od nich przejmował ani opowiadał się po żadnej ze stron.
 6. Jak zgłosić sprawę do mediacji?
  KROK 1:
  Osoby zainteresowane takimi formami pomocy mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do mediatora działającego w danej szkole. Każdy ma prawo wybrać sobie mediatora spośród mediatorów rekomendowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
  KROK 2:
  Osoby zainteresowane dowiadują się osobiście lub telefonicznie od mediatora o przebiegu całego procesu mediacyjnego prowadzącego do porozumienia się i ugody.

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter